Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44605
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 46077  
Анастасія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання курсової роботи на тему:"Типи фразеологізмів у творах Остапа Вишні".
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635a2bd68a5d43b88521216d36_0.html
http://ukrnauk.blogspot.com/2012/05/1024x768-normal-0-false-false-false-ru.html
https://www.slideshare.net/shinshilla/ss-12873055
https://studexpo.ru/144275/literatura/spetsifika_frazeologichnih_odinits_tvorah_ostapa_vishni
https://litra.bobrodobro.ru/9476
https://litra.bobrodobro.ru/9475
https://student.zoomru.ru/lit/tipi-frazeologzmv-u-tvorchost-ostapa/147880.1134620.s1.html
http://studcon.org/osoblyvosti-frazeologichnogo-movlennya-u-tvorchosti-ostapa-vyshni
http://www.tnu.in.ua/study/refs/d35/file187356.html
http://litmisto.org.ua/?p=7302
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine6-13.pdf

– Авскентеєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л.Г.Авскентеєв. – Харків, 1983.
– Алефіренко М.Ф. Лігвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / М.Ф.Алефіренко // Мовознавство. – 1988. – № 5.
– Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф.Алефіренко. – Харків, 1987. – 198 с.
– Історія української мови: лексика і фразеологія / В.О.Винник, В.Й.Горобець, В.Л.Карпова та ін. – Київ : Наукова думка, 1983.
– Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. – Київ, 1973.
– Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко. – Київ : Знання, 2007. – 494 с.
– Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. комплекс / В.С. Карпалюк (уклад.). – Кам'янець-Подільський : Мошак М.І., 2006. – 240 с.
– Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л.Г.Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1973. – 279 с.
– Дузь І. М. Остап Вишня : нарис про творчість / І.М.Дузь. –Київ ; Одеса: Вища шк., 1989. -180 с.
– Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі : посібник для вчителя / В. Д. Ужченко ; ред. Л. Г. Молодова. - Київ : Радянська школа, 1990. - 173 с.
– Гафарова Т. М. Фразеологізми, їх основні групи. Джерела фразеологізмів : 10 кл. / Т. М. Гафарова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 28/29. - С. 25-30.
– Дуняшенко Н. Фразеологізми – народна мудрість... Поняття про фразеологізм, його лексичне значення / Н. Дуняшенко // Українська мова та література. - 2018. - № 17/18. - С. 15-19.
– Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 74 с.
– Приймак А. В. Остап Вишня у літературно-критичних працях / А. В. Приймак // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 116-125.
– Степаненко М. "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2010. - Вип. 1. - С. 3-15.
– Баняс С. М. Остап Вишня "Моя автобіографія" : 11 клас / С. М. Баняс // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 1/2. - С. 36-41.
– Ковалів Ю. І. Семантика усмішок Остапа Вишні в контексті експериментальної прози 20-х років / Ю. І. Ковалів // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 43-53.
– Масловська М. В. Національні особливості творів Остапа Вишні / М. В. Масловська // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 80-86.
– Шепель Л. В. Засоби комічного у творах Остапа Вишні (до проблеми індивідуального стилю письменника) / Л. В. Шепель // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 190-199.
– Церковняк-Городецька О. Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні / О. Церковняк-Городецька // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 175-181.
– Мацько Л. І. Лінгвостилістичний (фрагментарний аналіз "Мисливських усмішок" Остапа Вишні / Л. І. Мацько // Українська мова в освітньому просторі : навч. посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Л. І. Мацько. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - С. 444-452.
– Журавський А. Ф. Ніколи не сміявся без любові : сторінки життя і творчості О. Вишні / А.Ф.Журавський. –Київ : Мистецтво, 1983. - 199 с.

.: Раздел: Литература :: 29.11.2021 15.17.56 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.463433 seconds