Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Крістіна із міста: Київ :: Запитання: 46109  
Крістіна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! Перегляньте наступні джерела:
Абрамян В. Театральна педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / В. Абрамян. - Київ : Лібра, 1996. - 224 с.
Булатова О. С. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности / О. С. Булатова // Искусство и образование. – 2004. – № 1. – С. 45-53.
Голік О. Педагогічна майстерність (організаційно-управлінський аспект самостійної діяльності студентів) / О. Голік. - Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2009. - 261 с.
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручн. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Ильев В. А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока / В. А. Ильев. – М. : Аспект Пресс, 1993. – 127 с.
Калько Р. М. До питання про роль театральної педагогіки у формуванні культуротворчої особистості [Електронний ресурс] / Р. М. Калько // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2010. - № 2. - С. 83-93. - Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/690-1396862035.pdf.
Моргун В. Ф. Особистість та гра / В. Ф. Моргун // Проблеми засвоєння театральної педагогіки у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя / В. Ф. Моргун. - Полтава, 1991.
Сафарян С. Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / С. Сафарян // Інознемні мови в школах України. - 2014. - № 4. - С. 8-16. - Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3897/1/S_Safaryan_IMVSHU_4_IPPO.pdf.
Середа Н. В. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / Н. В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами, - 2011. - № 2. - С. 48-53. - Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/Tipuss/
2011_2/Sereda.pdf.
Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (21–22 лютого 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – 184 с. - Режим доступу: https://lgaki.info/wp-content/uploads/2019/10/TEATR-TA-TEATRALNA-PEDAGOGIKA_IV-VNPK-2013.pdf.
Театральна педагогіка та її вплив на формування мовної особистості [Електронний ресурс] // Сайт для вчителів-словесників : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://mova.ippo.kubg.edu.ua/teatralna-pedagogika. - Назва з екрана.
Цина А. Ю. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності вчителя трудового навчання [Електронний ресурс] / А. Ю. Цина, І. В. Шах // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2019. - Вип. 3. – С. 12-14. - Режим доступу: https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/4832/1/Цина,Шах.pdf.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 6.12.2021 14.22.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.431803 seconds