Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46142  
Ольга запитує:
Перспективи становлення та розвиток смарт-освіти
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Ожеван М. А. Україна на шляху до «розумного суспільства / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк // Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень : зб. аналіт. доп. - Київ : НІСД, 2011. - С. 3-27.
Шубина И.В. Смарт и развитие современного образования // Экономика, статистика и информатика. - 2015. - № 3. - С. 17–19.
Гаврилюк В. М. Smart-освіта: сучасні тенденції та принципи [Електронний ресурс] / В. М. Гаврилюк // The world science of modernity. Problems and prospects of development : XV International Science Conference (March 25–26, 2021, Paris, France). - С. 38-40. - Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf#page=39.
Гуревич Р. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 4. - С. 71-78. - Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/90006/85382.
Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до smart-суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна. - Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf.
Сокурянська Л. Смарт-освіта: широка доступність знань чи шлях до незнання? [Електронний ресурс] / Л. Сокурянська // Новий колегіум. - 2019. - № 2 . - С. 48-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NovKol_2019_2_14.pdf.
Тихомиров В. П. Cмарт-образование как основная парадигма развития информационного общества [Електронний ресурс] / В. П. Тихомиров, Н. В. Днепровская. - Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/v/smartobrazovanie-kak-osnovnaya-paradigmarazvitiya-informatsionnogo-obschestva.
Фалінський Н. Перспективи smart-освіти [Електронний ресурс] / Н. Фалінський // Інноваційний потенціал сучасної науки. - 2020. - С. 590-593. - Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8137/1/ТК-2020-590-593.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.12.2021 14.16.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.213392 seconds