Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Ярослава із міста: Львів :: Запитання: 46151  
Ярослава запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про гуманну педагогіку. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! Перегляньте таку літературу:
Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 53. — С. 327-332. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_53_50.
Вдович С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. М. Вдович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 1998. — 16 с.
Воронова Л. М. Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Воронова // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_3.
Іванчук Г. П. Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти / Г. П. Іванчук // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. — 2011. — Ч. 1. — С. 35-39.
Калініченко Н. А. Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості [Електронний ресурс] / Н. А. Калініченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Мукій Т. В. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. В. Мукій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2015. — №. 15. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2015_15_20.
Олійник І. О. Гуманна педагогіка — засіб виховання благородної людини [Електронний ресурс] / І. О. Олійник // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 63-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_8_23.
Пилипчук В. Психологічна складова гуманного спрямування педагогіки [Електронний ресурс] / В. Пилипчук // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 187-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_38.
Розгон В. В. Ідеї гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів [Електронний ресурс] / В. В. Розгон // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(3). — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(3)__5.
Скриль О. І. Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі [Електронний ресурс] / О. І. Скриль // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 32. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_32_20.
Суріна Г. Ю. Толерантність у концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі / Г. Ю. Суріна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 34. — С. 115-118.
Тарабасова Л. Г. Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 9. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_9_24.
Шабанова Ю. О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи [Електронний ресурс] / Ю. О. Шабанова, А. О. Осипов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — № 2. — С. 123–130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2014_2_22.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.12.2021 15.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23233 seconds