Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46158  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою "Загальна ботанічна характеристика коренеплодів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Алімов Д. М. Технологія виробництва продукції рослинництва : практикум : навч. посіб. / Д. М. Алімов, Ю. В. Шелестов. – Київ : Вища шк., 1994. – 152 с.
Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси / А. О. Бабич – Київ : Аграрна наука, 1996. – 572 с.
Біологічне рослинництво : навч. посіб. / О. І. Зінченко, О. С. Алексєєва, П. М. Приходько та ін. ; за ред. О. І. Зінченка. – Київ : Вища шк., 1996. – 239 с.
Зінченко О. І. Кормовиробництво : підруч. / О. І. Зінченко. – Київ : Вища шк., 1994. – 440 с.
Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Лихочвор. – 2-е видання, виправ. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 808 с.
Основи наукових досліджень в агрономії : підруч. / В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко, П. В. Костогриз ; за ред. В. О. Єщенко. – Київ :
Дія, 2005. – 288 с.
Ботанічна характеристика цукрових буряків [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/5280690/page:63/. - Назва з екрана.
Корнеплоди, бульбоплоди, баштанні [Електронний ресурс] : заняття № 6 / Таврійс. держ. агротехнолог. ун-т імені Дмитра Моторного // Tsatu.edu.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lr.6.korneplody-bulboplody-bashtanni.pdf. - Назва з екрана.
Полторецький С. П. Рослинництво [Електронний ресурс] : модуль 3 : біологія і технології вирощування технічних культур : метод. вказівки для виконання практ. і самост. робіт / С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань, 2019. - 20 с. - Режим доступу: https://crops.udau.edu.ua/assets/files/roslini-plodo/modul_3_5.pdf.
Технічні культури [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Городецький, Л. М. Качан, С. П. Вахній, В. С. Хахула ; за ред. О. С. Городецького.– Біла Церква, 2018. – 288 с. - Режим доступу: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/3009/1/texnichni_kultury.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.12.2021 09.20.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.21705 seconds