Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 46169  
Аліса запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію про інтернет речей. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Перегляньте наступні джерела:
Баранов О. А. Огляд правових проблем Інтернету речей : виступ на наук.-практ. конф. "Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження", ( м. Київ, 24 жовтня 2017 р.) / О. А. Баранов ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – Київ : Політехніка, 2017. – 238 с.
"Интернет вещей" та где он используется [Електронний ресурс] // Asapdemo.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://asapdemo.com/ru/lorawan/internet-veshhej-ta-gde-on-ispolzuetsya/. - Назва з екрана.
Баранов О. А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Баранов // ІТ-право : проблеми та перспективи розвитку в Україні : зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів, 2017. - С. 18-42. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55034651/itlawkonfer_2017_-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1640767952&Signature=PSXzpnkgvMXjlw~G6EImyT90NT5d1EcW8V2F~A-1T4lETREXCTw0vk8DYKdLJTdH1d6KWaU4JL7gjPJo1jQOQp4V1iKTn3ts8ZT6i~mMnwZvDFPzYz5REIVyyUlYKB1ZqQmkTmzWw0ZdMHXqtOz7BZXkCFYfHY59Ye-U1pw0eY6YYmONC94QvuP9jhqLK4PLLdpHGH4~O3mVf-D3O7dqCdNWcCbGsbxneydwCFz67Kee6LLAjsmoyIWdm9VxugwRZd1rlEw2D1KErUh4p7rjzQ7NXBp686rBZdTqUn0gjlXWAHiivII1csgfrbib1EUADuF2D-Ohia~WSqp5GwtFqw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=18.
Баранов О. А. Інтернет речей (IоT): мета застосування та правові проблеми [Електронний ресурс] / О. А. Баранов // Інформація і право. - 2018. - № 2 . - С. 31-44. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Infpr_2018_2_5.pdf.
Гліненко Л. К. Бізнес-моделі інтернету речей [Електронний ресурс] / Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський // Маркетинг і цифрові технології. - 2020. - Т. 4, № 4. - С. 14-51. - Режим доступу: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/118/107.
Дугінець Г. В. Концепція «інтернет речей» у глобальному виробництві: досвід для України [Електронний ресурс] / Г. В. Дугінець // Економіка і регіон. - 2018. - № 1 (68). - С. 127-133. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econrig_2018_1_18.
Кілька найпопулярніших сфер використання інтернету речей і де можна здобути потрібну освіту [Електронний ресурс] : за матеріалами сайту BLOG IMENA.UA // Національний університет "Львівська політехніка" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lpnu.ua/news/kilka-naipopuliarnishykh-sfer-vykorystannia-internetu-rechei. - Назва з екрана.
Ксендзик М. Украинцы создали умные счетчики для экономии электроэнергии [Електронний ресурс] / М. Ксендзик. - Режим доступу: https://biz.liga.net/all/it/novosti/ukraintsy-sozdali-umnye-schetchiki-dlya-ekonomii-elektroenergii.
Нагорский В. Вслед за Petcube: топ-10 украинских стартапов для интернета вещей [Електронний ресурс] / В. Нагорский. - Режим доступу: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/118/107.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 29.12.2021 08.54.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.249687 seconds