Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44189
   


Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 46188  
Людмила запитує:
Доброго вечора, підкажіть будь ласка літературу до теми "Риторичні питання наукового дискурсу: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти".
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Базан О. М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен? [Електронний ресурс] / О. М. Базан // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 43(1). — С. 80-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_43(1)__13.
Бурмістенко Т. В. Риторичне питання як механізм аргументативного впливу в офіційній промові [Електронний ресурс] / Т. В. Бурмістенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — 2013. — Вип. 30. — С. 14-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2013_30_5.
Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. М. Гніздечко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2005. — 20 с.
Грабовська І. Метакомунікативний потенціал риторичних питань в англомовному діалогічному дискурсі [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2013. — Вип. 19. — С. 141-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2013_19_30.
Карпусенко Н. В. Німецькомовний науково-лінгвістичний текст і дискурс: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. В. Карпусенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2011. — 20 c.
Кикоть В. М. Риторичне питання, підтекст та переклад [Електронний ресурс] / В. М. Кикоть // Філологічні трактати. — 2009. — Т. 1, № 3-4. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2009_1_3-4_14.
Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. / З. Й. Куньч; ред.: О. Пастущак; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2011. — 248 c.
Прокоф’єв Г. Л. Риторичне питання як мовленнєва дія [Електронний ресурс] / Г. Л. Прокоф’єв // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2009. — Вип. 4. — С. 171-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_69.
Савчук А. Я. Риторичний та стилістичний підхід до вивчення метафори в науково-критичному дискурсі [Електронний ресурс] / А. Я. Савчук // Записки з романо-германської філології. — 2018. — Вип. 1. — С. 166-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2018_1_25.
Шелковнікова З. Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні параметри англо-американського наукового наративу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / З. Б. Шелковнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : рис., табл.
Юркова К. О. Комунікативно-прагматичні функції риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (функціонально-прагматичний підхід) [Електронний ресурс] / К. О. Юркова // Нова філологія. — 2014. — № 65. — С. 159-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_65_34.
Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Т. В. Яхонтова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 420 c.

.: Розділ: Загальні :: 12.01.2022 19.54.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.201929 seconds