Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46214  
Лариса запитує:
Доброго дн! Допоможіть у підборі літератури про фактори ризику розвитку хвороб цивілізації. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Кузьмінська О. В. Значення раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді / О. В Кузьмінська, М. С. Червона. - Київ : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді : Укр. ін.-т соціал. досліджень, 2004. - Кн. 4. - 128 с.
Сікура А. Гіпокінезія як різновид залежності / А. Сікура, В. Пліско // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 3 (19). – С. 247-252.
Смоляр В. І. Основи фізіології та і гігієни харчування / В. І. Смоляр. - Київ: Здоров?я, 2000. - 302 с.
Хіміч І. Ю. Дефіцит рухової активності як фактор погіршення здоров’я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів вузів / І. Ю. Хіміч // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 8. – С. 43-48.
9 звичок, які врятують від небезпечних хвороб [Електронний ресурс] // Міністерство охорони здоров'я України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/health/9-zvichok-jaki-vrjatujut-vid-nebezpechnih-hvorob. - Назва з екрана.
Антипкін Ю. Г. Фактори ризику розвитку хвороб цивілізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Антипкін, Н. Є. Горбань, О. М. Лук’янова // Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія. - 2021. - № 1 (42). - Режим доступу: https://health-ua.com/article/64779-faktori-riziku-rozvitku-hvorob-tcivlzatc.
Годун Н. І. Раціональне харчування як один з принципів здорового способу життя у профілактиці хвороб цивілізації ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. І. Годун, О. М. Миздренко // Interaction of society and science: problems and prospects: abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference, London (England), June 15-18, 2021. - Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/XXX-Conference-June-15-18-2021-London-England.pdf#page=56.
Грищенко В. Гіподинамія та хвороби цивілізації XXI століття [Електронний ресурс] / В. Грищенко // Молода наука-2016 : зб. наук. пр. студ., аспірантів і молодих вчених. Т. 4: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. - 2016. - С. 11-13. - Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2016/2016_tom_4__vipr__.pdf#page=11.
Князькова І. І. Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет: роль препаратів магнію в боротьбі з хворобами цивілізації [Електронний ресурс] / І. І. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 3. - Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/27724/1/Князькова_Серцево-судины захворювання та цукровий дыабет.pdf.
Сова С. Г. Хвороби цивілізації: печінка і поліморбідний метаболічний континуум [Електронний ресурс] / С. Г. Сова // Український терапевтичний журнал. - 2018. - № 2. - С. 91-103. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UTJ_2018_2_16.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.01.2022 08.52.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.204629 seconds