Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44411
   


Автор запитання: Соломія із міста: Дніпро :: Запитання: 46219  
Соломія запитує:
Добрий день. Цікавить тема Мовна та літературна характеристика творчості Софії Андрухович. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44771. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Волобуєва О. О. Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал [Електронний ресурс] / О. О. Волобуєва // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — Вип. 32. — С. 173-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_32.
Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) / Я. Голобородько // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 63-66.
Гребенюк Т. Таємниця як рушій романної дії: «Фелікс Австрія» Софії Андрухович [Електронний ресурс] / Т. Гребенюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 97-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_18.
Крупка Л. О. Роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія» як родинний наратив [Електронний ресурс] / Л. О. Крупка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(4)__8.
Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. М. Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 19 с.
Філінюк В. Власні назви роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович: лінгвостилістичний аналіз [Електронний ресурс] / В. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 50. — С. 156-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_37.
Філінюк В. А. Лінгвопоетичні особливості онімного простору роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович [Електронний ресурс] / В. А. Філінюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — Вип. 10(3). — С. 179-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(3)__35.

.: Розділ: Література :: 27.01.2022 10.27.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.21224 seconds