Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 46450  
Ілона запитує:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: Фразеологія творів Уласа Самчука. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баран Я. А. Фразеологія у системі мови / Я. А. Баран. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. — 175 с.
Бурлакова І. В. Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. В. Бурлакова ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2000. — 215 с.
Здіховська Т. В. Паремії як компонент фразеології в прозі Б. Лепкого й У. Самчука [Електронний ресурс] / Т. В. Здіховська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 67-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_4_10.
Здіховська Т. Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини у прозі У.Самчука [Електронний ресурс] / Т. Здіховська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2013. — 2013. — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_16.
Здіховська Т. Фразеологізми на позначення оцінно-експресивного ставлення до іншої людини в прозі Уласа Самчука та Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / Т. Здіховська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 48. — С. 126-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_48_31.
Здіховська Т. В. Фразеологія української прози першої половини XX ст. (на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Здіховська; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 c.
Каленюк С. О. Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. О. Каленюк ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2007. — 194 с.
Кедич Т. В. Фразеологія української історичної прози другої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Кедич ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с.
Мариненко Ю. В. Творчість Уласа Самчука : навч. посіб. / Ю. В. Мариненко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Вінниченка, 1999. — 54 с.
Стасик М. В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : автореф. дис... канд. філол. наук / М. В. Стасик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Стецій В. Ф. Мовна особистість Уласа Самчука (світоглядна орієнтація і мовотворчість) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Ф. Стецій ; Слов’янський держ. педагогічний ун-т. — Слов’янськ, 2003. — 219 с.
Янчук Н. Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Н. Янчук // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(1). — С. 384-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__46.
Янчук Н. В. Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у романі «Волинь» Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Н. В. Янчук // Волинь - Житомирщина. — 2020. — Вип. 31. — С. 93-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2020_31_12.

.: Розділ: Література :: 30.05.2022 18.58.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.227585 seconds