Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Ірина из города: Луцьк :: Вопрос: 46452  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Потрібна література на тему: Особливості перекладів Миколи Лукаша. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Дворніков А. «Проміжна мова» як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера «Freundschaft») [Електронний ресурс] / А. Дворніков // Studia linguistica. — 2012. — Вип. 6(2). — С. 145-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__25.
Крушинська О. Г. Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Г. Крушинська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2014. — Вип. 26. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2014_26_17.
Марчишин Н. Я. Своєрідність інтерпретаційної творчості Миколи Лукаша : Дослідж. / Н. Я. Марчишин; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 52 c.
Микола Олексійович Лукаш. Коротка хроніка життя і творчості / уклад.: Б. І. Черняков; Акад. наук вищ. шк. України. Від-ня мас. комунікації. — Київ, 2004. — 79 c. — (Кролевець і Кролевеччина; Вип.5).
Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / В. Радчук // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(1). — С. 103-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(1)__25.
Савчин В. Р. Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / В. Р. Савчин // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2013. — Вип. 21. — С. 234-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2013_21_35.
Савчин В. Р. Микола Лукаш – редактор перекладної літератури [Електронний ресурс] / В. Р. Савчин // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 127(1). — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_127(1)__19.
Савчин В. Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : автореф. дис... канд. філол. наук / В. Р. Савчин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 20 c.
Скопненко О. Використання елементів конфесійного стилю в художніх перекладах Миколи Лукаша (етюд до проблеми) [Електронний ресурс] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 506-508. — С. 179-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_506-508_27.
Скопненко О. Елементи північноукраїнського походження в мові перекладу Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(1). — С. 374-383. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__45.
Теряєв Д. О. Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне дослідження творчості Миколи Лукаша) [Електронний ресурс] / Д. О. Теряєв // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. 12. — С. 182-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_34.
Федунович-Швед О. Т. Поетизми у перекладацькій творчості Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Т. Федунович-Швед // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 1. — С. 151-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_31.
Цимбалюк-Скопненко Т.В. Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки [Електронний ресурс] / Т.В. Цимбалюк-Скопненко // Українська мова. — 2019. — № 1. — С. 126-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_12.
Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра) [Електронний ресурс] / О. Чередниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. — 2010. — № 43. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_If_2010_43_21.

.: Раздел: Литература :: 31.05.2022 13.36.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.226988 seconds