Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Галя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46496  
Галя запитує:
Цікавить література про творчість Борхеса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Атаманчук В. П. Існування як пошук у новелах Х. Л. Борхеса «Everything and nothing», «25 серпня 1983 року», «Борхес і я», «Inferno, 1,32», «Paradiso, XXXI, 108» [Електронний ресурс] / В. П. Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 129-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_40.
Атаманчук В. П. Мотив перевтілення у новелах Х. Л. Борхеса зі збірки «Творець» / В. П. Атаманчук // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 12. — С. 56-58.
Висоцька Р. Р. Новела «Вавилонська бібліотека» Хорхе Луїса Борхеса в контексті естетики літератури постмодернізму [Електронний ресурс] / Р. Р. Висоцька // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 29. — С. 191-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2014_29_28.
Головко Т. Філософія, помножена на інтелект : дещо про прозу знаменитого авангардиста Хорхе Луїса Борхеса українською мовою / Т. Головко // День. — 2018. — 27 вересня — С. 7.
Горбатенко О. В. Хорхе Луїс Борхес: спроба розуміння часу або ілюзія вічності [Електронний ресурс] / О. В. Горбатенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2011. — Вип. 1. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2011_1_10.
Горелова О. В. «Етнограф» Борхеса як ще одна історія про білого чоловіка [Електронний ресурс] / О. В. Горелова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 164, Вип. 152. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_164_152_6.
Дзись Г. Інтертекстуальність малої прози Х. Л. Борхеса [Електронний ресурс] / Г. Дзись // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 77. — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_77_17.
Ільницька Г. Християнська традиція в контексті філософсько-релігійних шукань Хорхе Луїса Борхеса / Г. Ільницька // Слово і час. — 2005. — № 5. — С. 40-48.
Лавренко Н. В. Потенціал «зворотного прочитання» міфу у новелі Хорхе Луїса Борхеса «Дім Астерія» [Електронний ресурс] / Н. В. Лавренко // Нова філологія. — 2010. — № 40. — С. 258-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2010_40_45.
Марчук М. С. Особливості відтворення ономастичних культурем у короткій прозі Х. Л. Борхеса [Електронний ресурс] / М. С. Марчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2019. — № 2. — С. 223-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_26.
Орлова І. С. Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі [Електронний ресурс] / І. С. Орлова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2013. — Вип. 23. — С. 318-326. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_43.
Петрусь О. В. Художнє втілення ідей Хорхе Луїса Борхеса в творчості Пітера Акройда [Електронний ресурс] / О. В. Петрусь // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2011. — Вип. 18. — С. 220-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2011_18_31.
Під небом фантазій : 120 років від дня народження Хорхе Луїса Борхеса // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 7. — С. 66-67.
Сізова К. Л. Теологічні засади універсуму та міфопоетика новел Х. Л. Борхеса / К. Л. Сізова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 12. — С. 125-132.
Шелюто В. М. Естетичні й релігійно-філософські основи творчості Х. Л. Борхеса: сакральне, гностицизм і постмодерн / В. М. Шелюто // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. — 2006. — № 1. — С. 16-22.

.: Розділ: Література :: 11.06.2022 21.55.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.210279 seconds