Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46500  
Олена запитує:
Цікавить питання про психоаналіз Віктора Франкла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Перегляньте таку літературу:
Карачинський О. Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях особистості і логотерапії В. Франкла [Електронний ресурс] / О. Карачинський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2016. — № 3. — С. 87-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2016_3_10.
Москалець В. Смисл життя, свобода та відповідальність особистості у вченні Віктора Еміля Франкла [Електронний ресурс] / В. Москалець // Психологія особистості. — 2011. — № 1. — С. 86-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2011_1_13.
Осика О. В. Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами [Електронний ресурс] / О. В. Осика // Проблеми сучасної психології. — 2013. — Вип. 21. — С. 531-541. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_48.
Русинка І. І. Психологія : навч. посіб. / І. І. Русинка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : Знання, 2011. — 407 c.
Самчук Р. В. Буття людини в інтерпретації «гуманістичної психології» (історико-філософський аналіз): автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Р. В. Самчук ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 16 с.
Сопівник Р. В. Концептуальні основи формування ціннісного світогляду особистості у системі логотарапевтичних поглядів Віктора Франкла [Електронний ресурс] / Р. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 279. — С. 278-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_279_46.
Франкл В. Лікар та душа : основи логотерапії / В. Франкл ; [пер. з англ. Л. Шерстюка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. — 318 с.
Чуйко Г. В. Екзистенційна психологія : навч. посіб. / Г. В. Чуйко, І. А. Гуляс, Т. А. Колтунович; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Прут, 2009. — 308 c.
Шпортун О. Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів [Електронний ресурс] / О. Шпортун. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_4_11.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.06.2022 12.03.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.229033 seconds