Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 46521  
Ірина запитує:
Добрий день. Цікавить література про гештальт психологія. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Гандзілевська Г. Б. Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід [Електронний ресурс] / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 3. — С. 27-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_3_5.
Зорій Н. Розв’язання проблеми цілісності в гештальт психології [Електронний ресурс] / Н. Зорій // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2014. — № 4. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2014_4_10.
Зорій Н. Соціально-філософські аспекти гештальт-психології [Електронний ресурс] / Н. Зорій // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2015. — № 4. — С. 109-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2015_4_19.
Кобчінська О. І. Художній дискурс Т. Бен Джеллуна як територія психологічного гештальту [Електронний ресурс] / О. І. Кобчінська // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 325-331. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__44.
Лозова О. М. Етнічний гештальт-контекст як умова світосприйняття етносу / О. М. Лозова // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. — 2011. — 13, Ч. 4. — С. 219-226.
Рось Л. М. Консультування в межах Гештальт психології: теорія і практика [Електронний ресурс] / Л. М. Рось // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 126. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_126_30.
Скальська М. Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / М. Л. Скальська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 16 с.
Шугай М. А. Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів [Електронний ресурс] / М. А. Шугай // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2010. — Вип. 14. — С. 320-326. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2010_14_34.
Юрженко В. Порівняльні характеристики фрактальної психології і гештальтпсихології та можливості їх реалізації в сучасній педагогічній науці (на прикладі освітньої галузі «технологія») [Електронний ресурс] / В. Юрженко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2012. — Вип. 2. — С. 335-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_2_48.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.06.2022 13.42.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.289974 seconds