Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 46555  
Таня запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу на тему: Розвиток торговельно-економічних відносин України в рамках євроінтеграційних процесів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Розгляньте такі джерела за вишим запитом:
Глущенко О. О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Глущенко, Д. М. Туленінова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. — 2016. — Вип. 1. — С. 112-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_20.
Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. — Київ : Академвидав, 2013. — 220 c. — (Альма-матер).
Замлинський В. А. Посилення економічної безпеки України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. А. Замлинський, О. В. Замлинська // Бізнес-навігатор. — 2014. — № 1. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_1_11.
Коваленко Р. С. Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Р. С. Коваленко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : рис.
Мельник Т. М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т. М. Мельник, К. С. Пугачевська // Бізнес Інформ. — 2017. — № 10. — С. 66-73.
Носирєв О. О. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. О. Носирєв ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2012. — 20 с. : рис.
Осіпова Л. Реформування економіки України у контексті євроінтеграції / Л. Осіпова // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2015. — № 5. — С. 39-53.
Приходько В. В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В. В. Приходько ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2003. — 19 с.: рис.
Рибакова Т. О. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництво України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. О. Рибакова // Економічний вісник університету. — 2015. — Вип. 24(1). — С. 92-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__17.
Усенко О. О. Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції України та ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / О. О. Усенко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — Київ, 2010. — 20 c.
Черкаський І. Б. Фінансове співробітництво України з Європейським Союзом / І. Б. Черкаський. — Київ : Наук. світ, 2001. — 247 c.
Яценко А. Б. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.05.01 / А. Б. Яценко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.06.2022 07.18.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237048 seconds