Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Роман із міста: Київ :: Запитання: 46581  
Роман запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Миколи Руденка. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 46164.
Бондаренко О. В. Художня проза Миколи Руденка в літературному контексті шістдесятництва : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Бондаренко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 19 c.
Браїлко Ю. І. Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. І. Браїлко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2013. — Вип. 1. — С. 86-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2013_1(1)__15.
Бровко О. О. Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. О. Бровко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 20 c.
Глуховцева І. Фраземіка поетичних творів Миколи Руденка [Електронний ресурс] / І. Глуховцева // Лінгвістика. — 2020. — № 1. — С. 79-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2020_1_10.
Зубар Л. С. Особливості власних назв у науково-фантастичному романі Миколи Руденка «Син Сонця – Фаетон» [Електронний ресурс] / Л. С. Зубар // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 133-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_21.
Капленко О. М. Микола Руденко: реалізація світоглядних ідей у дитячій літературі [Електронний ресурс] / О. М. Капленко // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 74. — С. 125-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_14.
Колесникова Л. Філософсько-економічні рукописи Миколи Руденка: неоцінений нащадками неоцін?нний скарб [Електронний ресурс] / Л. Колесникова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_8.
Кудрявцев М. Г. Трагедія Миколи Руденка «На дні морському»: антитоталітарний дискурс [Електронний ресурс] / М. Г. Кудрявцев // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 354-358. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_100.
Логвиненко Ю. В. В’язнична лірика Миколи Руденка як відображення епохи [Електронний ресурс] / Ю. В. Логвиненко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 1. — С. 60-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_1_10.
Логвиненко Ю. В. Микола Руденко: феномен у світовій науці та українській літературі : монографія / Ю. В. Логвиненко, В. О. Мазуренко; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Суми : СОІППО, 2018. — 245 c.
Логвиненко Ю. В. Трагедія Миколи Руденка «На дні морському» на тлі епохи / Ю. В. Логвиненко // Філол. трактати. — 2015. — 7, № 2. — С. 15-21.
Логвиненко Ю. Предтеча дня сьогоднішнього: національний і державницький масштаби творчості Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Мандрівець. — 2014. — № 5. — С. 59-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_12.
Логвиненко Ю. Спогади Миколи Руденка «Найбільше диво – життя» у дискурсі української мемуаристики ХХ століття [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Мандрівець. — 2014. — № 4. — С. 40-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_4_10.
Логвиненко Ю. Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Слово і час. — 2017. — № 9. — С. 69-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_9_10.
Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка «Орлова балка» [Електронний ресурс] / Б. Пастух // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 347-352. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__43.
Черкашина Т. Своєрідність спогадового дискурсу Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Т. Черкашина // Філологічний дискурс. — 2017. — Вип. 5. — С. 177-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2017_5_18.

.: Розділ: Література :: 10.07.2022 20.35.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.217334 seconds