Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Тернопіль :: Запитання: 46591  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: поетичний світ В. Самойленка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Радимо Вам скористатися такими джерелами літератури:
Антіпов О. С. Лексико-семантичне поле «патріот» у фейлетонах Володимира Самійленка [Електронний ресурс] / О. С. Антіпов // Лінгвістика. — 2013. — № 1. — С. 67-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_1_11.
Бикова Г. П. Індивідуальний стиль Володимира Самійленка (мовний аспект) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. П. Бикова; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 1998. — 15 c.
Володимир Самійленко — сивий співець України : до 155-річчя від дня народження (1864-1925) // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 4-5. — С. 71.
Гнатюк М. Націєтвірна домінанта художнього мислення Володимира Самійленка [Електронний ресурс] / М. Гнатюк // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 34. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_34_3.
Ковалів Ю. Володимир Самійленко : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 2. — С. 64-69.
Любімова О. В. Строфіка і римування в поетичних творах Володимира Самійленка 90-х років ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. В. Любімова // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. — 2016. — Вип. 769. — С. 95-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2016_769_22.
Любімова О. Метрика і ритміка поетичних творів Володимира Самійленка (на матеріалі віршів 80-х років ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Любімова // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 81. — С. 155-163. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_81_19.
Малахова О. А. Людина в мовній моделі поетичного світу Володимира Самійленка [Електронний ресурс] / О. А. Малахова, В. В. Перлова // Лінгвістичні дослідження. —2011. — Вип. 31. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_31_11.
Мартинюк М. І. Своєрідність художнього втілення національної ідеї у творчості Володимира Самійленка : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. І. Мартинюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 18 c.
Наумова Т. М. Номінація особи у сатирично-гумористичних текстах Івана Франка та Володимира Самійленка : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. М. Наумова; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2004. — 20 c.
Рудницька Л. Вивчення рис індивідуальної поетики митця (на прикладі творів Володимира Самійленка) [Електронний ресурс] / Л. Рудницька // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — Вип. 14. — С. 110-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2013_14_14.
Тетеріна О. Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків [Електронний ресурс] / О. Тетеріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2010. — Вип. 21. — С. 27-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_11.
Чорнопиский М. Г. Імпербільшовизм і його боговождь у гротескному світі Володимира Самійленка / М. Г. Чорнопиский; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2000. — 96 c.

.: Розділ: Література :: 14.07.2022 14.39.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.251372 seconds