Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 46598  
Лариса спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна література про С. Подолинського. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Аліман М. В. Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко. – 2-е вид., перероб. і допов. – Донецьк : Проект, 2000. – С. 166-167.
Антонюк С. Н. С. Подолинський про закон народонаселення Т. Р. Мальтуса / С. Н. Антонюк // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Громад. орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського» ; редкол.: С. В. Степаненко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 200–203.
Ващишин А. Сергій Подолинський / А. Ващишин // Українські кооператори : (іст. нариси) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Коопосвіта, 1999. – Кн. 1. – С. 97–101.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 781–782.
Злупко С. Космогенна теорія економічного розвитку і майбутнє людства : до 150-річчя від дня народження С. А. Подолинського / С. Злупко // Вісник НАНУ. — 2000. — № 7.
Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
Кратко М. Шляхи до стійкого розвитку: коротко про те, як їх собі уявляв новатор науки Сергій Подолинський / М. Кратко // Науковий світ. – 2000. - № 12. - С. 4-9.
Подолинський С. А. Вибрані твори / [упоряд., передмова і прим. Л. Я. Корнійчук] ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 326 с.
Шевчук В. О. Достатність економічного знання і місія України / В. О. Шевчук // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 21-36.
Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки / В. Шендеровський ; ред. Е. Бабчук. – Київ : Рада, 2003. – 410 с.
Грабовський С. “Країна Інкогніта”: Сергій Подолинський [Електронний ресурс] / С. Грабовський // Radiosvoboda.org : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/905788.html. - Назва з екрана.
Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України, Ін-т історії України ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2011. – Т. 8. – С. 308–309. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU.
Марцінишин Ю. Д. Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. Д. Марцінишин, В. К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2012. - № 4 (50). - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2012_4_13.pdf.
Народився Сергій Подолинський, лікар, соціолог, економіст, публіцист, громадський і політичний діяч [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4762. - Назва з екрана.
Подолинський Сергій Андрійович [Електронний ресурс] // Економічна думка України в особах: матер. до наукових біографій / наукова бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - Режим доступу: http://wiki.kneu.edu.ua/EcoOpinionOfUkr/index.php/Подолинський_Сергій_Андрійович.
Подолинський Сергій Андрійович [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm131.htm. - Назва з екрана.
Ущаповський Ю. В. Інституційні та міждисциплінарні аспекти методологічного підходу Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. В. Ущаповський // Ефективна економіка. - 2020. - № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/73.pdf.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 19.07.2022 10.06.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.225874 seconds