Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Христина из города: Житомир :: Вопрос: 46607  
Христина спрашивает:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: роль народної педагогіки у національно-патріотичному вихованні дітей. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Христино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела за вашим запитом:
Бикова М. М. Засоби української народної педагогіки як елемент сучасної національної системи виховання [Електронний ресурс] / М. М. Бикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 8. — С. 308-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_8_40.
Войта Є. С. Гендерний паритет виховних ідеалів української народної педагогіки як основа національного виховання [Електронний ресурс] / Є. С. Войта // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. — 2014. — Вип. 16(1). — С. 10-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2014_16(1)__5.
Єпіхіна М. А. Народна педагогіка як засіб національно-патріотичного виховання молодших школярів у Новій українській школі [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, О. В. Келаріу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2020. — № 2(2). — С. 114-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2020_2(2)__14.
Жмуд Н. В. Народна педагогіка як етноформуючий чинник: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Н. В. Жмуд ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. — Київ, 2005. — 20 с.
Кравець Н. До питання естетичного виховання дітей засобами української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Кравець // Педагогічний часопис Волині. — 2019. — № 2. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_2_13.
Куненко Л. О. Засоби української народної педагогіки в контексті формування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики [Електронний ресурс] / Л. О. Куненко, Ю. Д. Руденко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. — 2014. - Вип. 16(1). — С. 203-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2014_16(1)__47.
Світлична С. П. Виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. П. Світлична ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2010. — 21 с.
Сірант Н. Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Сірант // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_29.
Степаненко Л. М. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. М. Степаненко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 1999. — 19 с.
Стягунова О. О. Теоретичні засади використання ідей української народної педагогіки в дошкільних навчальних закладах у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс] / О. О. Стягунова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(3). — С. 67-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__11.
Стягунова О. О. Українська народна педагогіка як поліфункціональна багаторівнева виховна система [Електронний ресурс] / О. О. Стягунова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2011. — № 3. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_36.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 25.07.2022 13.23.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.216994 seconds