Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44817
   


Автор запитання: Марта із міста: Вінниця :: Запитання: 46642  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавить питання: розвиток радіореклами в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Булах Т. Д. Cутнісні ознаки радіореклами [Електронний ресурс] / Т. Д. Булах // Вісник Харківської державної академії культури. — 2011. — Вип. 33. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_33_18.
Гиріна Т. С. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Молодий вчений. — 2018. — № 1(2). — С. 642-645. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__21.
Задоріжна Н. І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально- фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. І. Задоріжна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Ковтун Н. Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 312-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_58.
Кривка Е. Т. Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях [Електронний ресурс] / Е. Т. Кривка // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 171-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_23.
Примак Т. Рекламний креатив : Навч. посіб. / Т. Примак; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — Київ, 2006. — 328 c.
Улітіна Н. О. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О. Улітіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 c.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — Т. 1074, Вип. 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_19.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. —2014. — № 4. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_4_33.
Шапоренко В. В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 61. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_61_13.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.08.2022 16.20.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.752787 seconds