Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46651  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Польщі. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42844, 46647. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій : зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця, 2013. — 515 c.
Волошин С. Особливості здійснення співпраці закладів дошкільної освіти та сімей вихованців у Польщі [Електронний ресурс] / С. Волошин // Молодь і ринок. — 2021. — № 4. — С. 72-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_4_15.
Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. — 22 c.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2012. — № 3/4. — С. 87-93.
Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 107(2). — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : рис.
Мажец Б. Реформування дошкільної освіти Польщі у дослідженнях українських науковців [Електронний ресурс] / Б. Мажец // Молодь і ринок. — 2018. — № 3. — С. 75-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_3_16.
Мажец Б. Теорія і практика дошкільної освіти у Польщі (1989-2017 рр.) : монографія / Б. Божена ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2018. — 462 с.
Микитейчук Х. І. Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Х. І. Микитейчук ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2020. — 20 с. : рис.
Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. — 2013. — № 12. — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко // Пед. науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 139-148.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка : з досвіду роботи структурних підрозділів : [добірка статей] // Рідна школа. — 2017. — № 3-4. — С. 3-80.
Чепіль М. Розвиток теоретичних засад виховання дітей у закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / М. Чепіль // Молодь і ринок. — 2021. — № 1. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_1_5.
Янкович О. І. Педагогіка забави в теорії і практиці початкової та дошкільної освіти України й Польщі [Електронний ресурс] / О. І. Янкович // Педагогічний альманах. — 2017. — Вип. 36. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_36_4.

.: Розділ: Література :: 2.09.2022 11.32.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.217933 seconds