Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 46656  
Олеся запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Особливості прози Володимира Дрозда. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Брайко О. «Білий кінь Шептало»: кінопритча Володимира Дрозда / О. Брайко // Дивослово. — 2019. — № 1. — С. 45-50.
Брайко О. В. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. В. Брайко // Слово і час. — 2019. — № 8. — С. 78-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_8_8.
Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2016. — № 2. — С. 54-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_2_8.
Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2014. — № 8. — С. 27-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_8_7.
Бутенко В. «Крилатим ґрунту не треба» : літературне дослідження за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало», 8 клас / В. Бутенко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 29-31.
Вишницька Ю. В. Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Ю. В. Вишницька // Studia philologica. — 2014. — Вип. 3. — С. 144-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2014_3_31.
Вишницька Ю. Міфосценарій віднаходження раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі») [Електронний ресурс] / Ю. Вишницька. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_4_4.
Жила С. «Майстер творення світів». Вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» у вищій школі [Електронний ресурс] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 9. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_9_3.
Ігошев К. Роман-спогад Володимира Дрозда «Музей живого письменника»: складові національної ідентичності [Електронний ресурс] / К. Ігошев // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2016. — № 7. — С. 86-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_17.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда «Листя землі»: проблеми міфопоетики: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. А. Карпенко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2008. — 18 с.
Кобилко Н. А. Кольорова символіка образу дороги в химерному прозописьмі Володимира Дрозда та Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Н. А. Кобилко // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 5. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2019_5_13.
Кутюк Б. В. Фантастичне і реальне у творах В. Дрозда, Е. Гофмана, А. Азімова, О. Гріна : сценарій літературної вітальні для учнів 7-8-х класів / Б. В. Кутюк, С. О. Дмитрук// Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 3. — С. 29-31.
Рябко А. В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / А. В. Рябко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. — 2014. — № 1107, вип. 70. — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1107_70_31.
Сулима М. Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда : штрихи / М. Сулима // Слово і час. — 2020. — № 1. — С. 118-121.
Харченко А. В. Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А. В. Харченко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2008. — 19 с.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 4.1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_4.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 82-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_21.

.: Розділ: Література :: 6.09.2022 10.04.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.221079 seconds