Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 46709  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література з аудиту фінансової звітності. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Відповідь на подібне питання дивись: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 30979, № 46143. Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Кочин Т. М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 123-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_1_12.
Лубенченко О. Е. Відбір та моніторинг завдань з аудиту фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. Е. Лубенченко, С. В. Шульга // Наук. вісник Нац. академії статистики, обліку та аудиту. — 2020. — № 4. — С. 45-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2020_4_8.
Мартинюк Г. П. Аудит фінансової звітності в контексті фінансового контролю / Г. П. Мартинюк, М. А. Мартинюк // Бізнес Інформ. — 2021. — № 10. — С. 305-311.
Мардус Н. Ю. Особливості організації обліку і аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус, Д. Л. Селюков // Наука і освіта – запорука розвитку економіки : зб. матер. ІІI-го Міжвузів. молодіж. наук.о-практ. форуму (Харків, 2016). - 2016. - С. 36-38. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27471/1/Mardus_
Osoblyvosti_audytu_2016.pdf.
Слободяник Ю. Б. Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін [Електронний ресурс] / Ю. Б. Слободяник, Н. А. Сиротенко // Облік і фінанси. - 2018 . - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2018_1_13.pdf.
Ткачук Г. О. Процедури аудиторського підтвердження достовірності фінансової звітності: вирішення проблемних питань [Електронний ресурс] / Г. О. Ткачук, Л. В. Іванченкова, Л. Б. Скляр, Т. М. Ступницька // Економіка харчової промисловості. — 2021. — Т. 13, Вип. 2. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2021_13_2_13.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.09.2022 15.56.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.207676 seconds