Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45378
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Канів :: Вопрос: 46802  
Тетяна спрашивает:
Доброго ранку! Мені потрібна література Петрунько О. В. про медіапсихологію та медіасередовище. Дякую.
Наш ответ:
Доброго ранку, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід / за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - Київ : Міленіум, 2009. - 440 с.
Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / К. Мей ; пер. з англ. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 220 с.
Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / О. В. Петрунько. - 2-ге вид. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.
Петрунько О. В. Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Рідна мова. - 2011. - Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrunko_0001.pdf.
Петрунько О. В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2015. - № 3-4 (48-49). - С. 54-58. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2015_3-4_13.pdf.
Петрунько О. В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2014. - № 3 (35). - С. 253-258. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tippp_2014_3_39.pdf.
Петрунько О. В. Топологія суб'єкта в агресивному медіа-середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2010. - С. 215-224. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nsspp_2010_24_21.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 7.11.2022 07.43.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.232408 seconds