Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46810  
Світлана запитує:
Доброго дня, потрібна література за темою :Економічні цикли, їхня сутність. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку/ А. С. Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с.
Галушка З. І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку / З. І. Галушка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2017. - № 23. - С. 4-7. - Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/3.pdf.
Дербенцев В. Д. Спектральний аналіз середньо- та довгострокових економічних циклів [Електронний ресурс] ?/ В. Д. Дербенцев, А. А. Овчаренко, І. В. Луняк // Вчені записки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 22. – С. 27–36. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/38186/Luniak.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кириллова Г. Ю. Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність / Г. Ю. Кириллова, О. В. Ткаченко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 3–10. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/2177/Kirillova.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кулаковська Т. А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів [Електронний ресурс] / Т. А. Кулаковська // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 38. - С. 11-15. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/38_1_2019/4.pdf.
Павленко І. М. Економічні цикли та адаптаційні процеси на підприємстві [Електронний ресурс] / І. М. Павленко // Стратегія підприємства : адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-й і 2-й етапи), 17–18 берез. 2011 р., 17–18 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 55–57. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/16671/55 - 57.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Примостка Л. О. Економічні цикли, кризи та ризики [Електронний ресурс] / Примостка Л. О. // Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 23 берез. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Фін.-екон. ф-т, Каф. банк. справи, Банк. клуб КНЕУ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – C. 268–271. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/33783/sgbp_20_3_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Раллє Н. В. Вплив економічних циклів на формування засад когнітивного управління розвитком національного господарства [Електронний ресурс] / Н. В. Раллє // Ефективна економіка. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4169.
Смірнова К. В. Економічний цикл та його сутність [Електронний ресурс] / К. В. Смірнова, Н. І. Богдан // 2016. - Режим доступу: https://jvestnik-ss.donnu.edu.ua/article/view/2241/2275.
Чуб П. М. Вплив інновацій на технологічні цикли сучасної епохи [Електронний ресурс] / П. М. Чуб // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 груд. 2019 р., м. Київ / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. - 2019. - С. 639-643. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/32318/Siukf_19_198.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Юрчик Г. М. Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України [Електронний ресурс] / Г. М. Юрчик // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 40. – С. 35–49. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/21884/35-49.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.11.2022 11.43.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214209 seconds