Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46816  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Потрібна література про український танець гопак. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Василенко К. Ю. Український танець : підручник / К. Ю. Василенко. - Київ : ІПК ПК, 1997. - 282 с.
Запорізька Січ - колиска козацького танцю : метод. рекомендації / уклад. О. П. Колосок. - Київ : ДАКККіМ, 2004. - 47 с.
Короткевич Я. С. Гопак як феномен української народної хореографії / Я.С. Короткевич, Н.В. Середа, Н.М. Петрушка // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми : СумДУ, 2018. – С. 49-50.
Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник / В. А. Литвиненко. - 2-е вид. - Київ : Альтерпрес, 2008. - 468 с.
10 фактів про бойовий гопак [Електронний ресурс] // spadok.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak. - Назва з екрана.
Білошкурський В. С. Український народний танець «Гопак»: фабула перетворень [Електронний ресурс] / В. С. Білошкурський // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 червня 2022 р.). - Київ : НАКККіМ,
2022. -С. 43-45. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/Konferensiiya_Osoblyvosti_roboty_choreografa_v_suchasnomu_socikulturnomu_prostori.pdf#page=42.
Гопак: історія бойового танцю [Електронний ресурс] // Про Україну і українців : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uaua.top/15381/. - Назва з екрана.
Кіптілова Н. Гопак як один з феноменів українського танцю [Електронний ресурс] / Н. Кіптілова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Мистецтво. - 2014. - Вип. 14. - С. 75-80. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mistec_2014_14_13.pdf.
Козинко Л. Л. Український народний танець «Гопак»: від зародження до сучасної сценічної практики виконання [Електронний ресурс] : історія та теорія танцю / Л. Л. Козинко // Танцювальні студії. - 2022. - Т. 5. № 11. - С. 17-28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2022 07.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.212928 seconds