Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45736
   


Автор запитання: Костя із міста: Київ :: Запитання: 46832  
Костя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про інформаційний ринок послуг. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Воробей Ю. Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії / Ю. Воробей // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. : Екон. науки. - 2018. - № 6. - С. 62-71.
Грузіна І. А. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах формування інформаційного ринку / І. А. Грузіна, Т. Г. Молодченко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 6. - С. 83-88.
Жаворонкова Г. В. Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг : дис... д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 / Г. В. Жаворонкова ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2004. - 442 с.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра, 2017. - 478 с.
INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY IN UKRAINE, 2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://businessviews.com.ua/ru/get_file/id/the-infographics-report-it-industry-of-ukraine-2017.pdf.
Водорєзова С. Р. Особливості правового регулювання ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / С. Р. Водорєзова // Цифрові трансформації України: виклики та реалії : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України ( (м. Харків, 18 вересня 2020 р.). - 2020. - С. 18-22. - Режим доступу: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020.pdf#page=18.
Герасимчук З. В. Типологія проблемних регіонів в умовах інформаційної економіки [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, І. В. Свида // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2018. - № 3. - С. 142-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_3_23.
Глущенко Я. І. Динаміка та структура експорту і імпорту інформаційних послуг [Електронний ресурс] / Я. І. Глущенко, Н. О. Черненко // Modern science and practice: abstracts XV international scientific and practice conference. 4-5 May, Varna, 2020. - С. 148-151. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=moUHEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false.
Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_21.
Дудка А. І. Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України [Електронний ресурс] / А. І. Дудка // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_30.
Жицький Є. О. Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету [Електронний ресурс] / Є. О. Жицький // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 41-48. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/215/Zhitskii.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Кондратенко Н. Деякі підходи до оцінки цінності інформаційної послуги [Електронний ресурс] / / Н. Кондратенко // Економіка та суспільство. - 2020.- Вип. 22. - С. 132-138. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/114/109.
Москалик Г. Ф. Формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик // Гілея. - 2015. - Вип. 92. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_92_45.
Спасібов Д. В. Організаційно-правові особливості запровадження інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Д. В. Спасібов // Державне будівництво. - 2018. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_1_12.
Стройко Т. В. Розвиток інформаційних послуг: національний, регіональний та локальний вимір / Т. В. Стройко, А. І. Муленко // Економічний збірник. - 2021. - № 165. - С. 87-90. - Режим доступу: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/791/767.
Теряник О. А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / О. А. Теряник, А. А. Стець // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_7.
Трач Ю. В. Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_8.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.11.2022 14.19.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240814 seconds