Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45391
   


Автор запитання: Тетяна із міста: м.Черкаси :: Запитання: 46845  
Тетяна запитує:
Доброго дня, будь ласка, допоможіть підібрати літературу для написання кваліфікаційної роботи на тему: "Організаційно-педагогічні умови впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій у ЗДО"
Наша відповідь:
[Базовий компонент дошкільної освіти] : у фокусі: особистість дитини / Т. Піроженко, Н. Левінець // Дошкільне виховання. — 2021. — № 8. — С. 3-13.
Андрющенко Т. До здоров'я дітей - компетентнісний підхід : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. — 2014. — № 11. — С. 20-23.
Геращенко Л. Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід / Л. Геращенко // Дошкільне виховання. — 2012. — № 5. — С. 28-31.
Геращенко Л.Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров'язбережувальний підхід / Л. Геращенко // Дошкільне виховання. — 2013. — № 10. — С. 9-12.
Гнесь Н. О. Використання засобів казки та мультиплікації у реалізації здоров'язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. О. Гнесь, Я. П. Галан // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. — 2016. — Вип. 9. — С. 116-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_15
Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі [Текст] = Health-saving technologies in the educational environment : колект. монографія / [Т. К. Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра пед. наук Л. М. Рибалко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Тернопіль : Осадца В. М., 2019. — 399 с.
Костенко О. Симфонія моря : конспект музикотерапевтичного заняття з елементами STREAM-освіти та здоров'язбережувальних технологій : старший дошкільний вік / О. Костенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 31-34.
Крутій К. "Педагогіка калабані" : практична реалізація принципів природовідповідності та здоров'язбереження в закладі дошкільної освіти / К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2019. — № 6. — С. 3-8.
Лісневська Н. Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути : здоров'я / Н. Лісневська // Дошкільне виховання. — 2017. — № 8. — С. 10-15.
Нежинцева Л. П. Моніторинг як показник застосування здоров`язбережувальних освітніх технологій у ДНЗ та вплив психоемоційного клімату вчителів початкових класів ЗНЗ на формування здоров`яспрямованої діяльності навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. П. Нежинцева. // Theory and methods of educational management. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2016_2_9
Освітній напрям "Дитина в соціумі" : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 9-10.
Підгорна Т. Кінестетичний метод як здоров'язбережувальна технологія в практиці роботи ЗДО : здоровенькі були / Т. Підгорна, М. Зажарська // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 11. — С. 29-33.
Погулич О. У пошуках Квітки Здоров'я : спільна діяльність з дітьми валеологічного спрямування з використанням здоров'язбережувальних технологій : здоровенькі були! / О. Погулич // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 1. — С. 42-44.
Просенюк А. І. Технологія взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами у формуванні здоров'язбережувальної самосвідомості дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. І. Просенюк // Інноваційна педагогіка. — 2018. — Вип. 3. — С. 265-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_61
Рецензія на навчальний посібник "Навчання в русі. Здоров'язбережувальні педігогічні технології для дошкільнят та учнів" (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось) [Електронний ресурс] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2017. — № 2. — С. 215-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2017_2_39
Розвиваємось і розважаємось : [добірка статей] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 6-67.
Сафонова А. Майстер-клас "Корекційна мозаїка" : комбіноване заняття з фізичної культури та образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних методик оздоровлення для дітей дошкільного віку "Веселка Здоров'я" : старший дошкільний вік / А. Сафонова, Л. Тучинська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 86-88.
Смольникова Г. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології : методичні рекомендації / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 7. — С. 23-26.
Спортивні заняття : [добірка матеріалів] / Л. Ахунова // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 19-20. — С. 8-47.
Ткаченко В. Змістово-сруктурові аспекти поняття "здоров`язбережувальні технології" [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 12. — С. 315-319. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_12_64

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.12.2022 10.58.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.433227 seconds