Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45243
   


Автор запитання: Ірина із міста: Рівне :: Запитання: 46898  
Ірина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для курсової роботи на тему: формування готовності майбутніх педагогів початкової школи до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гордійчук О. Є. Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(1). — С. 92-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(1)__10.
Гордійчук О. Є. Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_12.
Гурська А. Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / А. Гурська, Н. Кіпіченко // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_8.
Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика : навч.-метод. посіб. / І. І. Демченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2016. — 159 c.
Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : монографія / І. І. Демченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Жовтий О.О., 2015. — 500 c.
Джаман Т. Джерельна база дослідження проблеми розвитку неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(1). — С. 286-291. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(1)__48.
Джаман Т. Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8. — С. 171-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_8_16.
Джаман Т. В. Педагогічні умови неперервної підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Т. В. Джаман // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__27.
Донець В. Г. Формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Г. Донець; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. — Хмельницький, 2021. — 20 c.
Донець В. Формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзії у процесі фахової діяльності [Електронний ресурс] / В. Донець // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 3. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_3_28.
Дорошенко О. М. Формування у системі післядипломної педагогічної освіти готовності вчителів до інклюзивного навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Дорошенко; Національний авіаційний університет. — Кропивницький, 2020. — 20 c.
Крисак С. А. Організація роботи вчителя та його асистента в інклюзивному класі початкової ланки [Електронний ресурс] / С. А. Крисак // Педагогічний пошук. — 2018. — № 2. — С. 47–52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_2_12.
Ратушняк Н. О. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. О. Ратушняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 145. — С. 164-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2019_145_20.
Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 14. — С. 313-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_45.
Шевців З. Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / З. Шевців // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 5. — С. 269–276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2017_5_31.
Шевців З. Формування інтегральної соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / З. Шевців // Освітній простір України. — 2019. — Вип. 15. — С. 160-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2019_15_23.
Яковлева С. Д. Взаємодія вчителя та асистента вчителя початкових класів інклюзивної освіти у світлі концепції «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева, Г. В. Слободянюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 275-282. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_4_38.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.01.2023 21.01.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.292798 seconds