Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45243
   


Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 46900  
Ніна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про наукові ідеї Якова Чепіги у становленні педагогіки України. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Березівська Л. Д. Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 133. — С. 6-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_4.
Богданець-Білоскаленко Н. І. Використання науково-методичних ідей Якова Чепіги у практичній діяльності сучасної початкової школи [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 11-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_2_4.
Богданець-Білоскаленко Н. І. Наукові ідеї Я. Ф. Чепіги у становленні та розвитку педології в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 20. — С. 72-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2012_20_18.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя в педагогічних поглядах Якова Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Богданець-Білоскаленко // Обрії. — 2012. — № 2. — С. 115-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2012_2_35.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Богданець-Білоскаленко // Історико-педагогічний альманах. — 2013. — Вип. 2. — С. 27-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_2_7.
Богомолова М. Ю. Внесок Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) (1875-1938) у розвиток теорії і практики соціального виховання (20-30-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / М. Ю. Богомолова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 166. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_166_13.
Відомі педагоги про захист прав дітей // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 5. — С. 42-47.
Горбатюк Н. Народність як принцип виховання в педагогічній спадщині Я. Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Горбатюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2018. — Вип. 1. — С. 63-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2018_1_9.
Кравчун Н. Вплив діяльності видатних українських педагогів на формування організаторсько-педагогічної концепції Я. Ф. Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Кравчун // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 102-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_22.
Лупаренко С. Є. Пізнання дитини як основа педагогічного процесу у проекті української школи Я. Чепіги [Електронний ресурс] / С. Є. Лупаренко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2013. — Вип. 2. — С. 318-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_68.
Щербакова О. Діалектика цільових установок Я. Ф. Чепіги в теорії і практиці української школи [Електронний ресурс] / О. Щербакова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2008. — Вип. 26. — С. 179-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_26_28.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.01.2023 08.10.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.250806 seconds