Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45822
   


Автор запитання: Алла із міста: Рівне :: Запитання: 46969  
Алла запитує:
Добрий день! Потрібна література за темою: "Сутність поняття "самосвідомість"
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Білецький О. М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці [Електронний ресурс] / О. М. Білецький // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(1). — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__8.
Білецький О. М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці [Електронний ресурс] / О. М. Білецький // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(1). — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__8.
Боришевський М. Й. Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності : монографія / М. Й. Боришевський. — Київ : Академвидав, 2010. — 416 с. — (Серія «Монограф»).
Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості : монографія / М. Й. Боришевський. — Київ ; Суми : Еллада, 2012. — 608 с.
Боришевський М. Концептуальні засади проблеми самотворення особистості [Електронний ресурс] / М. Боришевський // Психологія особистості. — 2013. — № 1. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2013_1_5.
Дербак А. П. Духові засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / А. П. Дербак. — Київ, 2006. — 18 с.
Корнієнко О. М. Національні цінності особистості: сутність та особливості формування : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. М. Корнієнко. — Київ, 1998. — 18 с.
Корсун Ю. О. Поняття професійної самосвідомості та її значущість для реалізації особистості як фахівця [Електронний ресурс] / Ю. О. Корсун // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2011. — № 44. — С. 3-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_44_3.
Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Є. В. Анохін та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2014. — 402 с. : табл.
Фурманюк М. Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації [Електронний ресурс] / М. Фурманюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 6. — С. 290-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_29.
Юхименко Н.Ф. Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Н. Ф. Юхименко. — Київ, 2003. — 18 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2023 11.35.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.155346 seconds