Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Марина із міста: Кропивницький, Кіровоградська :: Запитання: 46980  
Марина запитує:
Доброго дня. Будь ласка, порадьте перелік джерел по темі "Формування економічних компетенцій молодших школярів засобами математики".
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/26.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2017_1_35.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24108/1/9.PDF
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6857/Кирпа_кваліфікаційна робота.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/view/251123/248587
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1404/1/Магістерська робота Алькіної енд.doc
https://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/013-38.pdf
https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8522/1/Формування елементів економічної культури на уроках математики.pdf
https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/20.pdf
https://osvitaua.com/2018/04/64111/

– Економіка на уроках математики / упоряд.: Т.С.Шепель, Н.В.Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с.
– Сасова І.А. Економічна підготовка учнів шкіл : навч. посібник / І.А. Сасова, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – 87 с.
– Сигида С.В. Уроки економіки у початковій школі / С.В. Сегида // Економіка. – 2005. – № 2. – С. 21–22.
– Бахмат Н. В. Формування основ фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики в Новій українській школі / Н.В.Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2021. – № 31. – С. 107-122.
– Слободянюк Н. Основи економічних знань у початкових класах / Н. Слободянюк // Початкова школа. – 2003. – № 11. – С. 20-21.
– Формування економічного мислення молодших школярів : метод. знахідки вчителів початкових класів з поглибленим вивченням основ економіки / Упоряд: О.В. Палига, М.В. Джус. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 136 с.
– Кононенко Т.В. Формування економічних знань молодших школярів на уроках математики / Т. В.Кононенко // Таврійський вісник освіти. – 2017. – № 1. С. 208-212.
– Дашевська С. М. Інтегрований урок математики з елементами економіки в 4 класі / С. М. Дашевська // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 6 – С. 9-12.
– Федотова Н. М. Економічне виховання молодших школярів у процесі вивчення математики / Н. М. Федотова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – Вип. 47. – С. 69-74.
– Шаран О. Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики / О. Шаран, М. Хруник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 13. – С. 284-289.
– Палига О. Формування економічного мислення молодших школярів / О. Палига // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 25-28.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.02.2023 14.24.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.236349 seconds