Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 47071  
Юлія спрашивает:
Вплив макро-мікроелементів на ріст рослин
Наш ответ:
Добрий день, Юлія! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бабенко Л. М. Бактеріальні сигнальні молекули класу ацилгомосеринлактонів: вплив на ріст і стресостійкість рослин [Електронний ресурс] / Л. М. Бабенко, І. В. Косаківська, Л. В. Войтенко, К. О. Романенко // Фізіологія рослин і генетика. — 2021. — Т. 53, № 5. — С. 371-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2021_53_5_3.
Гасанова І. І. Ріст і розвиток рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від умов мінерального живлення [Електронний ресурс] / І. І. Гасанова, А. С. Семенкова, Ю. М. Носенко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. — 2015. — № 9. — С. 67-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2015_9_15.
Грищенко Р. Є. Рівень забезпеченості рослин проса макроелементами залежно від системи удобрення [Електронний ресурс] / Р. Є. Грищенко, О. Г. Любчич, О. В. Глієва, Т. В. Мазуренко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. — 2015. — Вип. 23. — С. 14-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2015_23_3.
Давидюк Г. В. Вплив технологій вирощування на вміст мікроелементів і важких металів у рослинах пшениці озимої [Електронний ресурс] / Г. В. Давидюк, К. М. Олійник, І. І. Клименко // Агроекологічний журнал. — 2019. — № 3. — С. 62-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2019_3_10.
Коваленко Л. Р. Дослідження електрофізичного впливу обробки поливної води і розчинів на ріст та розвиток рослин [Електронний ресурс] / Л. Р. Коваленко, О. І. Коваленко // Енергетика і автоматика. — 2014. — № 3. — С. 58-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2014_3_12.
Кононцев С. В. Аналіз відповідності складу забруднень оборотної води УЗВ потребам водних рослин у макроелементах [Електронний ресурс] / С. В. Кононцев, Ю. Р. Гроховська, Л. А. Саблій, М. Ю. Козар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. — 2017. — Вип. 3. — С. 68-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2017_3_10.
Малюк Т. В. Визначення забезпеченості грунту доступними для рослин формами макроелементів і регулювання мінерального живлення плодових культур [Електронний ресурс] / Т. В. Малюк, Н. Г. Пчолкіна // Садівництво. — 2015. — Вип. 70. — С. 106-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sadiv_2015_70_20.
Тараненкo Ю. М. Ріст і стан соснових культур, створених садивним матеріалом, вирощеним із застосуванням регуляторів росту рослин [Електронний ресурс] / Ю. М. Тараненкo // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2015. — Вип. 127. — С. 131-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2015_127_18.
Христенко А. О. Теоретичні проблеми методології балансового оцінювання кругообігу макроелементів живлення в системі «добриво-ґрунт-рослина» [Електронний ресурс] / А. О. Христенко // Агрохімія і ґрунтознавство. — 2020. — Вип. 90. — С. 47-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrohimigrn_2020_90_7.
Циганська О. І. Вплив мінеральних добрив та біопрепарату на ріст та розвиток рослин сої [Електронний ресурс] / О. І. Циганська. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2021. — № 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2021_6_10.
Циганська О. І. Вплив мінеральних добрив та способів використання комплексу мікроелементів на висоту рослин сої [Електронний ресурс] / О. І. Циганська, В. І. Циганський // Сільське господарство та лісівництво. — 2019. — № 15. — С. 83–93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agf_2019_15_10.
Швартау В. В. Вміст мікроелементів у рослинах озимої пшениці за дії ретардантів [Електронний ресурс] / В. В. Швартау, Л. М. Михальська, Т. І. Маковейчук // Физиология растений и генетика. — 2018. — Т. 50, № 6. — С. 474-483. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2018_50_6_4.

.: Раздел: Ботаника. Растениеводство :: 15.03.2023 21.04.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.596135 seconds