Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45093
   


Автор запитання: Віктор із міста: Харків :: Запитання: 47076  
Віктор запитує:
Добрий ранок! Потрібна інформація про сучасного письменника Любко Дереша, зокрема критичні статті про його творчість. Дякую.
Наша відповідь:
Баран Є. Кетамінові діти... / Є. Баран // Бібліотечка "Дивослова". — 2012. — № 1. — С. 11-12.
Бондар-Терещенко І. Футбольна алхімія Любка Дереша / І. Бондар-Терещенко // Українська культура. — 2012. — № 5. — С. 12-13.
Борисенко Н. М. Художні особливості твору Любка Дереша "Притча про дрозофіл" [Електронний ресурс] / Н. М. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства. — 2016. — Вип. 22. — С. 119-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2016_22_13
Данилюк М. Роман про подорож у пам’ять, або намір нескінченності (за творами Любка Дереша "Намір!") [Електронний ресурс] / М. Данилюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 32. — С. 53-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_32_8
Дурманенко А. Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ" та його перекладу французькою мовою) [Електронний ресурс] / А. Дурманенко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46(1). — С. 487-498. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(1)__58
Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі [Електронний ресурс] / А. Дурманенко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 2. — С. 118-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_2_17
Ільїнська Н. Інтертекст Дж. Д. Селінджера у прозі Любка Дереша [Електронний ресурс] / Н. Ільїнська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2017. — Вип. 8. — С. 67-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2017_8_14
Істоміна К. Почуття чогось жахливого : модна читанка : [про роман Любка Дереша "Поклоніння ящірці] / К. Істоміна // Однокласник. — 2020. — № 7. — С. 29-30.
Котовська Т. Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Т. Котовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2010. — № 30. — С. 57-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2010_30_7
Кошелюк О. Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша [Електронний ресурс] / О. Кошелюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2014. — Вип. 17. — С. 131-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_15
Крупеньова T. I. Інвектива як компонент онімного простору (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ”) [Електронний ресурс] / T. I. Крупеньова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2011. — № 13. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2011_13_29
Кулакевич Л. М. Детермінанти добра і зла в романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 15. — С. 100–106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_15_15
Кулакевич Л. М. Концепт пам’яті в романі Любка Дереша "Намір!” [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 177-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_26
Кулакевич Л. М. Міфомотив боротьби в романі Любка Дереша "Поклоніння ящіриці" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 14. — С. 75-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_12
Лупиніс М. Любко Дереш. Дивні дні Гані Грак / М. Лупиніс // Все для вчителя. — 2012. — № 17-18. — С. 139-140.
Макарова Т. М. Проблема моральної деградації підлітків у романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" [Електронний ресурс] / Т. М. Макарова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2014. — Т. 239, Вип. 227. — С. 89-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_239_227_20
Мікрюкова К. О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля "місто" в художніх творах Любка Дереша [Електронний ресурс] / К. О. Мікрюкова // Записки з українського мовознавства. — 2014. — Вип. 21. — С. 96-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2014_21_17
Свиридюк Л. А. Особливості часопросторової організації роману Любка Дереша "Трохи пітьми" [Електронний ресурс] / Л. А. Свиридюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2014. — Вип. 3. — С. 301-304. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_59
Ханчук І. "Формула героя" сучасної дитячої прози / І. Ханчук, О. Янкович // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 6. — С. 27-31.
Цікавий С. Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша [Електронний ресурс] / С. Цікавий // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2016. — Вип. 24. — С. 125-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2016_24_11
Шевченко Т. Есеiстичнi практики Любка Дереша [Електронний ресурс] / Т. Шевченко // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 75. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_75_12
Шевчук Д. О. Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) [Електронний ресурс] / Д. О. Шевчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2015. — Т. 259, Вип. 247. — С. 84-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2015_259_247_18
Якубовська Н. О. Особливості перекладу інхоативного значення українського "приверба” за- французькою мовою (на матеріалі перекладу роману Любка Дереша "Культ”) [Електронний ресурс] / Н. О. Якубовська // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. — 2013. — Вип. 678. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2013_678_22

.: Розділ: Література :: 17.03.2023 08.19.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.873596 seconds