Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47090  
Юлія запитує:
Посттравматичний стресовий розлад:симптоми та супутні проблеми
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бучок Ю. С. Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування [Електронний ресурс] / Ю. С. Бучок // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 3. — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2014_22_3_10.
Бучок Ю. С. Особливості клініки, формування та комплексного лікування віддалених проявів посттравматичного стресового розладу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Ю. С. Бучок; НАМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Харків, 2016. — 20.
Галич М. Ю. Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного часу: діагностика та профілактика [Електронний ресурс] / М. Ю. Галич, В. В. Литвин // Юридична психологія. — 2022. — № 1. — С. 22-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2022_1_5.
Гунько Б. А. Посттравматичний стресовий розлад-в розрізі часу [Електронний ресурс] / Б. А. Гунько // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2015. — Т. 19, № 1. — С. 216-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2015_19_1_59.
Євдокімова О. О. Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях [Електронний ресурс] / О. О. Євдокімова, В. І. Заворотний // Право і Безпека. — 2014. — № 3. — С. 207-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_3_43.
Ільницька Т. Ю. Клінічний патоморфоз симптомів гіперкінетичного розладу та посттравматичного стресового розладу у ветеранів бойових дій на сході України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька, І. А. Марценковський // Український вісник психоневрології. — 2017. — Т. 25, вип. 4. — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_4_7.
Ільницька Т. Ю. Клінічний поліморфізм симптомів гіперкінетичного розладу у ветеранів військових дій на сході України під впливом посттравматичного стресового розладу [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька // Архів психіатрії. — 2017. — Т. 23, № 3. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2017_23_3_4.
Коваль І. А. Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці [Електронний ресурс] / І. А. Коваль // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 27. — С. 210-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_27_20.
Кулаєць В. М. Післятравматичний стресовий розлад як основний симптомокомплекс типових постстресових розладів у практиці лікаря-інтерніста [Електронний ресурс] / В. М. Кулаєць, Н. М. Кулаєць // Терапевтика імені професора М. М. Бережницького. — 2021. — Т. 2, № 4. — С. 22-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terap_2021_2_4_5.
Марціновська І. П. Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 178-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_36.
Матяш М. М. Особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції - український синдром / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Лікар. справа. — 2014. — № 12. — С. 105-112.
Скрипник К. І. Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя [Електронний ресурс] / К. І. Скрипник, І. Є. Жигаренко, В. Ю. Завацький, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 3. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_3_7.
Слюсар І. М. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Слюсар; М-во внутрішніх справ України; Київ. юрид. ін-т. — Київ : Друкарня ФПУ, 2005. — 57 c.
Чистовська Ю. Особливості психічного здоров’я осіб із посттравматичним стресовим розладом [Електронний ресурс] / Ю. Чистовська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_3_9.
Шиць А. М. Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичний стресовим розладом [Електронний ресурс] / А. М. Шиць, В. А. Березовський, С. Є. Мостовий, О. Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини. — 2016. — Вип. 23. — С. 232-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Savm_2016_23_29.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.33.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.421586 seconds