Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47116  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему Розвиток комунікативних навичок шляхом проведення онлайн-спілкування з іноземними партнерами та класами в інших країнах, під час онлайн-навчання в початковій школі
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Булгаза В. О. «Особливості раннього навчання англійської мови в початковій школі» [Електронний ресурс] / В. О. Булгаза // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-rannogo-navcanna-anglijskoi-movi-v-pocatkovij-skoli-128753.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Васильєва О. В. Вплив комунікативного та традиційних методів навчання іноземної мови в початковій школі на становлення творчої особистості молодшого школяра [Електронний ресурс] / О. В. Васильєва // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2016. — Вип. 47. — С. 90-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2016_47_20.
Галещук О. В. Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Галещук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2018. — № 8(1). — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8(1)__33.
Ємельянова Т. В. Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ : нова українська школа / Т. В. Ємельянова, В. І. Долбінцева // Англійська мова та література (Основа). — 2019. — № 34-36. — С. 5-8.
Ковтун О. А. Технології формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 24. — С. 40-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2017_24_7.
Козлова А. І. Принципи добору та функції навчального матеріалу для компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: комунікативно-діяльнісний аспект [Електронний ресурс] / А. І. Козлова // Проблеми сучасного підручника. — 2018. — Вип. 20. — С. 156-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_15.
Лебедєва К. О. «Формування комунікативної компетентності учнів в умовах Нової української школи».Шкільна практика навчання іноземних мов та доцільність побудови навчального курсу за комунікативно-тематичним принципом [Електронний ресурс] / К. О. Лебедєва // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-komunikativnoi-kompetentnosti-ucniv-v-umovah-novoi-ukrainskoi-skoliskilna-praktika-navcanna-inozemnih-mov-ta-docilnist-pobudovi-navcalnogo--181907.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Мединська В. М. Презентація «Розвиток комунікативних навичок шляхом використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / В. М. Мединська // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-rozvitok-komunikativnih-navicok-slahom-vikoristanna-interaktivnih-tehnologij-na-urokah-anglijskoi-movi-5282.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Остапенко В. В. Особливості використання творчих завдань для розвитку комунікативних навичок молодших школярів [Електронний ресурс] / В. В. Остапенко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 1. — С. 193-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_35.
Островчук О. І. Розвиток творчої діяльності та комунікативності на уроках [Електронний ресурс] / О. І. Островчук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-tvorcoi-dialnosti-ta-komunikativnosti-na-urokah-1645.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Паршикова О. О. Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / О. О. Паршикова // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2015. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2015_2_12.
Руда С. В. Інформаційні технології як засіб розвитку комунікативних навичок [Електронний ресурс] / С. В. Руда // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2011. — № 5. — С. 231-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2011_5_45.
Рябчук А. М. Спілкування в онлайн-іграх як чинник покращення комунікативних навиків у реальному житті [Електронний ресурс] / А. М. Рябчук, А. Ю. Прокопенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. — 2013. — № 4. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_4_15.
Ткачук О. М. Використання інтернет ресурсів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / О. М. Ткачук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-internet-resursiv-na-urokah-inozemnoi-movi-119285.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Тригуб І. П. Комунікативні навички та вміння для ефективного вивчення англійської мови самостійно [Електронний ресурс] / І. П. Тригуб, Л. В. Власенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 40(2). — С. 137-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_40(2)__33.

.: Розділ: Загальні :: 27.03.2023 16.08.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.440326 seconds