Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Вінниця :: Запитання: 47152  
Вероніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про українсько-італійські міждержавні відносини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Варварцев М. Україна й Італія у наукових, освітніх та літературних взаєминах (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : документи, епістолярій, матеріали / М. Варварцев ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ : [б.в.], 2000. — 108 с.
Гаврилишин П. М. Імміграційна політика Італійської Республіки в 1990 - 2011 рр. (на прикладі української імміграції) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / П. М. Гаврилишин ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». — Івано-Франківськ, 2012. — 234 с.
Гамоцький B. C. Українські інтереси у співробітництві з Італією (до ювілею українсько-італійських відносин) [Електронний ресурс] / B. C. Гамоцький // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 7. — С. 262-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2002_7_31.
Гончаров О. В. Італійсько-українські економічні відносини: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. — 2013. — Вип. 2. — С. 62-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2013_2_12.
Гончаров О. В. Італійсько-українські економічні відносини: проблеми та перспективи розвитку / О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. — Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 62-69.
Захарова О. В. Оцінка ефективності економічного співробітництва України з Італією / О. В. Захарова // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Сер. Економіка. — Маріуполь, 2013. — Вип. 6. — С. 77-86.
Наулко В. Відоме й невідоме про італійсько-українські історичні та культурні взаємини : М. М. Варварцев. Італійці в культурному просторі України. — Київ: Інститут історії НАН України, Італійський інститут культури в Києві, 2000. — 340 с. [Електронний ресурс] / В. Наулко // Вісник Національної академії наук України. — 2001. — № 5. — С. 68-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_5_15.
Перепелиця Є. А. Українсько-італійське міждержавне співробітництво в контексті європейської інтеграції (1991 — 2006 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Є. А. Перепелиця ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 20 с.
Саблук В. Європейський побратимський рух: перспектива для українсько-італійських відносин [Електронний ресурс] / В. Саблук // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 7. — С. 256-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2002_7_30.
Саблук В. Україна – Італія: архіви про початки дипломатичних зносин / В. Саблук // Київ. старовина. — 2002. — № 1. — С. 88-92.
Саблук В. Українсько-італійські відносини (1991 – 2001 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. Саблук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 17 с.
Цебрій І. В. Взаємодія італійської та національної традицій у педагогічних системах Валерія Висоцького та Олександра Мишуги / І. В. Цебрій, Н. М. Ващенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2013. — Вип. 7. — С. 314-322.
Ціватий В. Італійсько-українські соціокультурні зв’язки в контексті загальноєвропейської історії: інституціональний та політико-дипломатичний виміри [Електронний ресурс] / В. Ціватий // Україна дипломатична. — 2016. — Вип. 17. — С. 593-604. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2016_17_62.
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України : підруч. для студ. ВНЗ / Л. Д. Чекаленко. — Київ : Либідь, 2006. — 710 c.

.: Розділ: Держава і право :: 11.04.2023 07.16.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238539 seconds