Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 47837  
Аліна запитує:
Добрий день. Потрібна допомога з пошуком літератури про досудове розслідування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бухонський С. О. Особливості стадії початку досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / С. О. Бухонський // Криміналістика і судова експертиза. — 2022. — Вип. 67. — С. 262-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2022_67_30.
Височанський М. Р. Вдосконалення досудового розслідування як фактору впливу на забезпе­чення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / М. Р. Височанський // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 2. — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_2_5.
Галунько В. М. Окремі аспекти функцій органів досудового розслідування в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Галунько // Науковий вісник публічного та приватного права. — 2016. — Вип. 6(1). — С. 169-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvppp_2016_6(1)__37.
Гора І. В. Використання спеціальних знань в галузі судової комп’ютерно-технічної експертизи в досудовому розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. В. Гора // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — 2021. — № 1-3. — С. 111–124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2021_1-3_15.
Зайцев О. В. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України [Електронний ресурс] / О. В. Зайцев // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1. — С. 208-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1_49.
Калатур М. В. Поняття та система органів досудового розслідування України [Електронний ресурс] / М. В. Калатур // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2018. — № 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2018_1_23.
Каташинський Є. О. До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Каташинський, О. М. Миколенко // Правова держава. — 2018. — № 32. — С. 151-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_32_19.
Ковальова О. В. Механізм удосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ковальова // Держава та регіони. Серія : Право. — 2022. — № 2. — С. 80-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2022_2_14.
Мартовицька О. В. Реалізація правової допомоги на стадії досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Мартовицька; Харківський національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2014. — 20 c.
Мулик К. Т. Новації досудового розслідування злочинів в Україні за зарубіжним досвідом їх інструменти та засоби розкриття [Електронний ресурс] / К. Т. Мулик // Успіхи і досягнення у науці. — 2024. — № 2. — С. 61-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sucachs_2024_2_7.
Нестор Н. В. Взаємодія суб’єктів судово-експертної діяльності і органів досудового розслідування та прокуратури в сучасному кримінальному провадженні України [Електронний ресурс] / Н. В. Нестор // Криміналістика і судова експертиза. — 2023. — Вип. 68. — С. 118-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2023_68_16.
Олійник О. С. Спеціальна форма досудового розслідування (аналіз змін до чинного КПК України) / О. С. Олійник, О. П. Бабіков // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. — 2021. — № 4. — С. 204-209.
Попович І. М. Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. М. Попович; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса. — Харків, 2019. — 20 c.
Руденко М. В. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова (конституційна) функція прокуратури України [Електронний ресурс] / М. В. Руденко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2017. — Вип. 24. — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2017_24_6.
Теремецький В. І. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Теремецький // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 69. — С. 20-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_69_5.
Шибіко В. П. Кримінальний процес. Ідеї. Погляди. Думки / В. П. Шибіко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ : Юрінком Інтер, 2022. — 351 c.

.: Розділ: Держава і право :: 12.06.2024 09.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 47828  
Ігор запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про митно-тарифне регулювання. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо таку літературу:
Бугель Ю. В. Напрями оптимізації митно-тарифного регулювання в контексті змін у регуляторній політиці держави [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_1_22.
Ваколюк С. М. Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Ваколюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 3(1). — С. 88-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_3(1)__21.
Голинський Ю. О. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та його удосконалення [Електронний ресурс] / Ю. О. Голинський, А. В. Павелчак // Молодий вчений. — 2018. — № 10(2). — С. 749-752. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__82.
Гребельник О. П. Специфіка формування митно-тарифних відносин у контексті становлення світової цивілізації [Електронний ресурс] / О. П. Гребельник // Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. — 2017. — Вип. 1. — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ehsfat_2017_1_9.
Журба І. Є. Митно-тарифні аспекти інтеграції України у європейський економічний простір [Електронний ресурс] / І. Є. Журба // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2018. — Вип. 4. — С. 134-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_4_25.
Каліна І. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у системі митно-тарифного регулювання [Електронний ресурс] / І. І. Каліна, С. А. Палій, Н. М. Шуляр // Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки. — 2023. — Вип. 1. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2023_1_7.
Калюжна Н. Г. Митний тариф як регулятор зовнішньоторговельної політики держави [Електронний ресурс] / Н. Г. Калюжна, В. М. Сторожчук // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 5. — С. 13-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_5_4.
Карпенко Г. Л. Історія трансформації Митного тарифу України [Електронний ресурс] / Г. Л. Карпенко // Митна справа. — 2014. — № 2. — С. 21-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2_6.
Кахович О. О. Принципи митно-тарифного регулювання в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Кахович, А. В. Прудіус // Економічний простір. — 2018. — № 138. — С. 65-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_138_8.
Литвинова Є. В. Поняття та функції митно-тарифного механізму в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] / Є. В. Литвинова // Проблеми системного підходу в економіці. — 2021. — Вип. 6. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2021_6_12.
Новікова К. І. Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / К. І. Новікова ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с.
Сторожчук В. М. Лібералізація митно-тарифного регулювання як системний об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / В. М. Сторожчук // Бізнес Інформ. — 2017. — № 3. — С. 78-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_3_13.

.: Розділ: Держава і право :: 3.06.2024 11.56.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 47827  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить література про законотворчий процес: український та міжнародний досвід. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Тетяно, перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гладкова Т. Л. Законотворчий процес в Європейському Союзі / Т. Л. Гладкова ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2012. — 207 с.
Голдовський А. Г. Право народу на участь у законотворчості в Україні: стан та перспективи реалізації [Електронний ресурс] / А. Г. Голдовський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2021. — Вип. 52. — С. 21-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2021_52_7.
Гунько Н. Проблеми коригуючої законотворчої діяльності в Україні та способи їх розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Гунько // Підприємництво, господарство і право. — 2020. — № 1. — С. 154-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2020_1_29.
Гусаров С. М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні / С. М. Гусаров. — Харків : Золота миля, 2014. — 412 с.
Дідич Т. О. Взаємодія законотворчості та політичного плюралізму в сучасних умовах розвитку України [Електронний ресурс] / Т. О. Дідич // Альманах права. — 2021. — Вип. 12. — С. 71-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2021_12_14.
Жилінкова І. В. Законотворчі ініціативи як підгрунтя подальшого вдосконалення чинного сімейного законодавства України [Електронний ресурс] / І. В. Жилінкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 2. — С. 83-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_2_21.
Копиленко О. Л. Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення : у 2 ч. / О. Л. Копиленко, О. В. Богачова. — Київ : Реферат, 2010. — 693 с.
Корж І. Ф. Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку [Електронний ресурс] / І. Ф. Корж // Правова інформатика. — 2015. — № 2. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2015_2_8.
Литвиненко І. Л. До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні [Електронний ресурс] / І. Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. — 2016. — № 3. — С. 246-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_25.
Лопушанський А. А. Стан законотворчості в Україні: теоретико-правовий аналіз [Електронний ресурс] / А. А. Лопушанський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2012. — Вип. 18. — С. 118-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_18_20.
Муза О. В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України [Електронний ресурс] / О. В. Муза // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2018. — Вип. 79. — С. 12-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2018_79_4.
Перетятко Г. До питання про прямий вплив моралі на законотворчість в Україні [Електронний ресурс] / Г. Перетятко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_11.
Пістракевич О. В. Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі / О. В. Пістракевич // Ефективність держ. управління : зб. наук. праць. — Львів, 2014. — Вип. 39. — С. 85-92.
Терлецька І. С. Процедура законопроектування як стрижневий елемент законотворчого процесу в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Терлецька // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 2. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2011_2_15.
Ющенко О. Поняття законотворчого процесу в Україні та його основні елементи / О. Ющенко // Віче. — 2010. — № 2. — С. 29-32.
Якименко О. А. Законотворча роль Верховної Ради України в механізмі державної влади [Електронний ресурс] / О. А. Якименко, Н. П. Кризина. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2022. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2022_6_5.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2024 14.59.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ростислав із міста: Київ :: Запитання: 47825  
Ростислав запитує:
Добрий день. Цікавить бюджетний процес у Європейському союзі. Дякую.
Наша відповідь:
Ростислав, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Абакуменко О. В. Особливості формування доходів місцевих бюджетів: досвід України та країн Східної Європи [Електронний ресурс] / О. В. Абакуменко, Я. В. Самусевич. // Фінансові дослідження. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2017_2_4.
Бояр А. Еволюційна трансформація системи управління бюджетним процесом у Європейському Союзі [Електронний ресурс] / А. Бояр // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2015. — № 4. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_4_17.
Гасанов С. С. Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. — 2019. — № 3. — С. 37-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_3_5.
Дорош Б. Й. Моделі застосування бюджету участі: європейський досвід і перспективи застосування в Україні [Електронний ресурс] / Б. Й. Дорош // Бізнес Інформ. — 2019. — № 2. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_2_10.
Затонацька Т. Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Т. Г. Затонацька // Наукові праці НДФІ. — 2014. — Вип. 3. — С. 3-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_3_2.
Канєва Т. Європейський досвід формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Т. Канєва, А. Дрепін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2019. — № 2. — С. 119–134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2019_2_11.
Конончук І. Бюджетний процес Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. Конончук // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 1. — С. 50-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_1_12.
Мазур Т. В. Принципи бюджетного процесу у контексті інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Т. В. Мазур // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 295-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_39.
Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / А. Поручник, А. Кулай // Міжнародна економічна політика. — 2015. — № 1. — С. 5-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2015_1_3.
Рубан М. О. Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / М. О. Рубан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2018. — Вип. 30(2). — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30(2)__24.
Степура В. В. Європейський досвід бюджетної децентралізації: проблеми та перспективи для України [Електронний ресурс] / В. В. Степура // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2015. — № 4. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_4_48.
Щава Р. П. Глобальні вектори бюджетної політики в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Р. П. Щава // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 13(4). — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13(4)__6.

.: Розділ: Держава і право :: 30.05.2024 14.30.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 47820  
Юлія запитує:
Добрий день. Потрібна література про інститут лобіювання в Україні та закордоном. Дякую
Наша відповідь:
Юлія, добрий день. Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Бондаренко Н. Громадянське суспільство у процесі євроінтеграції в умовах війни / Н. Бондаренко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2022. — № 5. — С. 100-110.
Бризіцький М. Загальнотеоретична характеристика правового механізму лобіювання [Електронний ресурс] / М. Бризіцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_3.
Бризіцький М. І. Лобіювання: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / М. І. Бризіцький // Університетські наукові записки. — 2014. — № 3. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_3_5.
Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та порівняльно-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. І. Бризіцький ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 16 с.
Газізов М. М. Легітимація інституту лобіювання у провідних демократичних країнах [Електронний ресурс] / М. М. Газізов // Право та державне управління. — 2015. — № 4. — С. 63-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_4_16.
Годний С. П. Етико-політичні засади лобіювання: зарубіжний досвід в українському контексті / С. П. Годний // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2018. — Вип. 24. — С. 81-86.
Долженков О. О. Лобіювання як політична діяльність в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Долженков // Політикус. — 2015. — Вип. 2. — С. 34-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2015_2_9.
Крушельницька Т. А. Лобіювання інтересів громадського суспільства в системі забезпечення безпеки України [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Європейські перспективи. — 2019. — № 4. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_12.
Мохончук Б. Лобіювання та адвокація: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та перспективи правового регулювання в Україні / Б. Мохончук, О. Мокроусова // Укр. часоп. конституц. права. — 2023. — № 4. — С. 77-90.
Нестерович В. Ф. Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 2. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_2_5.
Нестерович В. Ф. Політико-правові чинники та передумови легітимації лобіювання у США [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 1. — С. 16-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_1_4.
Руденко О. М. Лобіювання – політична корупція чи суспільний компроміс [Електронний ресурс] / О. М. Руденко // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2020. — Вип. 2. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2020_2_11.
Трофименко А. В. Grassroots як непрямий метод лобіювання політичних рішень [Електронний ресурс] / А. В. Трофименко, М. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2023. — Вип. 35-36. — С. 130-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2023_35-36_14.
Шведа О. С. Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. С. Шведа ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — Київ, 2019. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 29.05.2024 09.49.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.354304 seconds