Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Анатолій із міста: Шостка :: Запитання: 47170  
Анатолій запитує:
Потрібна інформація про селітроваріння. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Васильчук О. С. Вплив ультразвукового опромінення на утримуючу здатність аміачної селітри [Електронний ресурс] / О. С. Васильчук, В. В. Вапнічна, А. Л. Ган // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. — 2018. — № 1. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2018_1_33
Власян С. В. Технологія одержання азотного добрива з кальційвмісного відходу виробництва кальцієвої селітри [Електронний ресурс] / С. В. Власян, А. Б. Шестозуб, М. Д. Волошин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 6(10). — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_6(10)__4
Власян С. В. Шлам виробництва кальцієвої селітри як сировина для одержання альтернативного нітратного мінерального добрива [Електронний ресурс] / С. В. Власян, М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Р. В. Бердо // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2013_1_5
Ган О. В. Зміна пористості та утримуючої здатності аміачної селітри під впливом ультразвукового опромінення [Електронний ресурс] / О. В. Ган, А. Л. Ган, В. В. Вапнічна, Л. В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. —2019. — Вип. 6. — С. 99-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_6_15
Дмитриков В. П. Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри [Електронний ресурс] / В. П. Дмитриков, А. Б. Шестозуб, М. А. Олійник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2015. — № 1-2. —С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_1-2_32
Кедун І. С. До питання про розвиток селітряного промислу в Новгороді-Сіверському [Електронний ресурс] / І. С. Кедун // Сумська старовина. — 2014. — № 43-44. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2014_43-44_14
Коротя О. В. Селітроварні печі на території укріплень дитинця давньоруського міста Воїнь [Електронний ресурс] / О. В. Коротя, Є. М. Осадчий // Праці Центру пам'яткознавства. — 2016. — Вип. 30. — С. 99-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2016_30_10
Мельников Б. І.Виробництво аміачної селітри та карбаміду [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. — 303 с.
Осадчий Є. М. Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. М. Осадчий, О. В. Коротя // Праці Центру пам'яткознавства. — 2013. — Вип. 24. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2013_24_15
Осадчий Є. М. Селітроваріння на території Північно-Західної Слобожанщини XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. М. Осадчий // Праці Центру пам'яткознавства. — 2011. — Вип. 20. — С. 116-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2011_20_13
Панченко П. П. Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі / Олександр Борисович Супруненко, В’ячеслав Вікторович Шерстюк, Юрій Олександрович Пуголовок. — Київ: ПП Вид-во "Друкарня "Гротеск", 2010. — 94 с. [Електронний ресурс] / П. П. Панченко // Історична пам'ять. — 2010. — Вип. 1. — С. 146-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2010_1_18
Проказа О. І. Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри [Електронний ресурс] / О. І. Проказа // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. — 2015. — № 18. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kitonv_2015_18_25
Созонтов В. Г. Технологія промислового одержання гранульованої вапняно-аміачної селітри [Електронний ресурс] / В. Г. Созонтов, І. В. Кравченко, І. Л. Коваленко // Питання хімії та хімічної технології. — 2021. — № 6. —С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2021_6_15
Стенцель Й. І. Реологічні перетворення при управлінні апаратом нейтралізації у виробництві аміачної селітри [Електронний ресурс] / Й. І. Стенцель, О. В. Поркуян, О. І. Проказа // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2014. — № 9. — С. 149-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_9_31
Шерстюк В. В. Хронологія та етапи розвитку селітроваріння на Лівобережному Подніпров’ї [Електронний ресурс] / В. В. Шерстюк // Сіверщина в історії України. — 2013. — Вип. 6. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_51

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 13.04.2023 14.06.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.300093 seconds