Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Василь із міста: м. Обухів :: Запитання: 47211  
Василь запитує:
Добрий день. Підскажіть літературу на тему: "Прогресивна форма просторово-економічної трансформації".
Наша відповідь:
Добрий день, Василю! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6092
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2013/20.pdf
http://re.gov.ua/re201604/re201604_160_ChornyyRS,TsyupakVP.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/14053496.pdf
http://ief.org.ua/docs/mg/281.pdf
http://ief.org.ua/docs/sr/288.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Мальська М. Просторові....pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/8242-Article Text-16379-1-10-20170324.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/8242-Article Text-16379-1-10-20170324 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/132-Текст статті-385-1-10-20190405.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/nas_dop_2015.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38205/1/econom.uni.mk.ua_27 грудня.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29776/1/Monografia_Vasina.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/197224392.pdf
https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/132/126
https://ev.nmu.org.ua/docs/2015/3/EV20153_009-019.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/PROSTOROVI_CINNIKI_FORMUVANNA_UMOV_EKONOMICNOGO_RO.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110301a.pdf

– Мазур А. Г. Просторові аспекти розвитку регіональних економічних систем / А. Г. Мазур, С. А. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 26-32.
– Фащевський М. І. Методологічні засади територіальної організації господарства / М. І. Фащевський // Територіальна організація суспільства: розуміння категорії : матеріали теоретико-методологічного семінару (Київ, 4-11 бер. 2010 р.). – Kиїв, 2010. – Вип. 1. – С. 15-18.
– Підгрушний Г. П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 29-32.
– Матвієнко Р. О. Механізм формування категорії «простір» / Р. О. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6(144). – С. 17-20.
– Підгрушний Г.П. Трансформаційні процеси в економіці України: галузевий та регіональний аспекти / Г.П. Підгрушний // Географічна наука і практика: виклики епохи : матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 трав. 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. – С. 195-198.
– Мельник М. І. Просторові форми організації бізнесу як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки / М. І. Мельник // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / наук. ред. І. В. Саух ; Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2015. – С. 69-70.
– Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору / О.Є. Бавико // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 18-21.
– Бистряков І.К. Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Вісник НАН України. – 2015. – № 11. – С. 67-76.
– Бистряков І.К. Проблеми просторового розвитку України з позиції поглядів П.Аберкромбі / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 39-48.
– Пепа Т.В. Регіональні проблеми трансформації економічного простору України : теорія, методологія, практика: дис. доктора ек. наук: 08.10.01 / Пепа Т.В. – Київ, 2006. – 410 с.
– Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації / [П. Єщенко, С. Гасанов, А. Чухно, П. Леоненко та ін.] // Вища школа. – 2003. – № 2-3. – С. 44-65.
– Бодров В. Г. Теорії економічних трансформацій та досвід ринкових перетворень у Східній Європі (1921-2001 pp.) / В. Г. Бодров // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2003. – Вип. 35–36. – С. 3-16.
– Оліферук С. І. Просторово-економічний розвиток України: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування / С. І. Оліферук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 17. – С. 49-53.
– Хвесик M. А. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України / M. А. Хвесик, I. K. Бистряков, Д. В. Клиновий // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 5-16.
– Щеглюк С. Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2017. – № 4. – С. 22-27.
– Титикало В.С. Методологічні основи просторово-процесуального управління економічним потенціалом підприємства в умовах постіндустріального розвитку : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / В.С. Титикало ; [офіц. опоненти: В. В. Прохорова, Л. Т. Гораль, С. В. Тумакова] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2022. – 45 с.
– Ткаченко О.О. Потенціал просторової інтеграції бізнесу у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / О.О. Ткаченко ; [наук. керівник Н. П. Чорна] ; Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАНУ". – Львів, 2018. – 20 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.05.2023 15.53.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.434585 seconds