Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45729
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47245  
Лариса запитує:
Добрий ранок! Мені потрібна література за темою :Кіномистецтво України на сучасному етапі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. Ч. 1 / З. І. Алфьорова ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2007. - 87 c.
Брюховецька Л. І. Кіно часів своєї юності : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. - Київ : Задруга, 2008. - 176 c. - (Б-ка журн. "Кіно-Театр").
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : кінодовід. / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - Київ : АВДІ, 2004. - 712 с.
Ямборко О. «Бандерівське смузі», або Кіно як зброя [Електронний ресурс] : актуально / О. Ямборко // Кіно-Театр. - 2022. - № 6. - С. 3-5.
Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти [Електронний ресурс] / О. Балабан // Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_32.pdf.
Гижиця А. Українське кіномистецтво крізь роки: історії минулого й майбутнього [Електронний ресурс] / А. Гижиця // Факультет журналістики реклами та журналістики : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://fj.onu.edu.ua/ukrainske-kinomystetstvo-kriz-roky-istorii-mynuloho-j-majbutnoho/. - Назва з екрана.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття : формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наук. записки Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15 (2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15(2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Розвиток українського кіно [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Богорадова, І. Любшин // Укрінформ : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kino-infografika.html. - Назва з екрана.
Сучасне українське кіно: від становлення до міжнародного визнання [Електронний ресурс] // Прямий канал : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://prm.ua/suchasne-ukrainske-kino-vid-stanovlennia-do-mizhnarodnoho-vyznannia/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 17.05.2023 08.52.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.232221 seconds