Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 47267  
Ірина запитує:
Добрий день,підберіть літературу з теми ,,Феміністичні погляди О.Кобилянської,,
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино. Перегляньте підібрану літератру:
Базів Л. М. Материнський дискурс у мегатексті Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Л. М. Базів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 114-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__17
Голик О. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 24-28.
Гуляк А. Б. Мала проза Ольги Кобилянської: проблеми сучасної наукової рецепції [Електронний ресурс] / А. Б. Гуляк // Питання літературознавства. — 2008. — Вип. 76. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2008_76_8
Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянськоі та Е. Золя [Електронний ресурс] / Л. Дергаль // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_20
Кирилюк С. Жінка з чорним знаком в українській прозі fin de siecle (на матеріалі прози Ольги Кобилянської) / С. Кирилюк // Біблія і культура. — 2009. — Вип. 11. — С. 178-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bicu_2009_11_24
Кучківська Н. Ольга Кобилянська «Меланхолійний вальс». Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації : українська література, 10 клас / Н. Кучківська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 24-27.
Масіян Н. Б. Незабутня зірка Буковини (до 150-річчя від дня народження Ольги Кобилянської) [Електронний ресурс] / Н. Б. Масіян // Архіви України. — 2013. — № 5. — С. 167-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_5_12
Мехдієва Т. В. Образ «нового» чоловіка в жіночій феміністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (за творами О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала», «Людина») [Електронний ресурс] / Т. В. Мехдієва // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2012. — Т. 200, Вип. 188. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2012_200_188_15
Папіш В. А. Вияви нарцисизму в повісті О. Кобилянської «Земля» [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2015. — Вип. 38. — С. 271-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_38_65
Парфенюк О. Місце жінки в суспільстві (за повістю Ольги Кобилянської «Людина») [Електронний ресурс] / О. Парфенюк, О. Гаврилюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 2. — С. 28-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_2_10
Разгільдєєва А. Таїна людської душі. Особиста і творча доля Ольги Кобилянської за романом Валерії Врублевської «Шарітка з Рунгу» [Електронний ресурс] / А. Разгільдєєва // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 12. — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_12_8
Савич К. Репрезентація жіночих образів у літературних творах О. Кобилянської, Лесі Українки та О. Забужко [Електронний ресурс] / К. Савич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2010. — Вип. 5. — С. 252-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_33
Савка М. Б. Християнсько-екзистенційні імперативи творчості Ольги Кобилянської (з антимілітаристського циклу новел та оповідань) [Електронний ресурс] / М. Б. Савка // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2012. — № 2. — С. 237-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2012_2_25
Ткаченко Т. І. Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 285-293. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2015_1_35
Турчанська О. С. Образ жінки-аристократки у творчості Елізабет Гаскелл та Ольги Кобилянської: гендерний аспект [Електронний ресурс] / О. С. Турчанська // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 2. - С. 339-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_59
Турчанська О. С. Проблема конформізму / нонконформізму жінки у повісті О. Кобилянської «Царівна» та романі Е. Гаскелл «Дружини і дочки» [Електронний ресурс] / О. С. Турчанська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 27. — С. 292-295. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_89
Турчанська О. С. Протиріччя жіночої душі крізь призму концепту «Я-інший» (на основі компаративного аналізу творчостей Е.Гаскелл та О.Кобилянської) [Електронний ресурс] / О. С. Турчанська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.11. — С. 277-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4
Чернова Ю. Філософсько-світоглядні засади формування ідеї «нової жінки» у творчості Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Ю. Чернова // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 6. — С. 162-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_6_38

.: Розділ: Література :: 26.05.2023 12.16.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240685 seconds