Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47392  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про принципи етнопедагогіки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо для опрацювання таку літературу:
Асанова З. Р. Педагогічні умови оптимізації морального виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу [Електронний ресурс] / З. Р. Асанова // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 11. — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_11_4.
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Вовк М. В. Народознавчі тенденції Івана Франка в розвитку музичної етнопедагогіки / М. В. Вовк // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 55-58.
Вовк М. Науково-теоретичні аспекти української музичної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. Вовк // Гірська школа Українських Карпат. — 2017. — № 17. — С. 144-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2017_17_36.
Горбова Н. А. Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки у гармонізації освітнього простору: теоретико-методологічний аспект / Н. А. Горбова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 8. — С. 66-75.
Грицик Л. Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях обрядах та творчості [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2012. — № 1. — С. 151-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_1_34.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Кузенко П. Місце етнопедагогічної культури сучасного вчителя в умовах цивілізаційної глобалізації / П. Кузенко, О. Кузенко // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 2. — С. 17-20.
Лисенко О. Етнопедагогічна підготовка майбутнього педагога: стан і проблеми / О. Лисенко // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 1. — С. 57-65.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Невгодовський А. К. Короткий нарис історії козацької педагогіки як гілки української етнопедагогіки / А. К. Невгодовський. — Київ : НДІУ, 2003. — 52 c.
Паламарчук Л. Б. Етнопедагогічні ідеї творчості В. О. Сухомлинського в процесі підготовки майбутнього вчителя / Л. Б. Паламарчук // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 10. — С. 383-387.
Поліщук Р. В. Фізичне здоров’я в системі етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Р. В. Поліщук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 290-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_19.
Рогальська Н. Основні напрями морального виховання дітей в етнопедагогіці українського народу/ Н. Рогальська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 45. — С. 171-177.
Русин Г. Формування ціннісних орієнтацій особистості засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Г. Русин // Освітні обрії. — 2019. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2019_2_5.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Сучасна школа України: етнопедагогічна проекція теорії й практики : монографія / [В. І. Кононенко та ін.] ; за ред. проф. Н. Лисенко. — Київ : Слово, 2013. — 333 с.
Ярошинська О. О. Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. О. Ярошинська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2005. — 18 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2023 09.32.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.27086 seconds