Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Кременчук :: Запитання: 47393  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка, знайти літературу до курсової на тему "Гейміфікація як засіб навчання мови та мовлення молодших школярів". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – Карабін О. Й. Гейміфікація в освітньому процесі як засіб розвитку молодших школярів / О. Й. Карабін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2019. – № 67, Т. 1. – С. 44-47.
– Андрющенко Н. Органічне поєднання гри та навчання на уроках української мови в 1 класі спеціальної школи / Н. Андрющенко // Початкове навчання і виховання. – 2007. – № 34. – С. 28-30.
– Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма українською мовою у початкових класах / О.Б.Бігич. – Київ : Ленвіт, 2006. – 64 с.
– Каніщенко А. Розвиток зв'язного мовлення першокласників / А.Каніщенко. – Київ : Знання, 2001. – 50 с.
– Кудикіна Н. Інтелектуальні ігри у навчанні молодших школярів (на матеріалі української мови) / Н. Кудикіна, Р. Михайленко. – Київ : КМІУВ, 1999. – 48 с.
– Видахвевич Т. І. Гейміфікація як засіб формування мовленнєвої компетентності молодших школярів : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. І. Видахвевич ; наук. керівник, к.філол.н., доц. О. В Мироненко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. – Херсон : ХДУ, 2021. – 39 с.
– Бадер В.І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В.І.Бадер. – Київ, 2000.
– Каніщенко А.П. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах / А.П.Каніщенко. – Київ, 2000.
– Мітлевич І. В. Дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / І.В.Мітлевич. – Великий Бурлук : РМК, 2015. – 84 с.
– Пономарьова К.І. Особливості розвитку мовлення учнів у початковій школі : уроки розвитку мовлення в 1-4 класах / К.І.Пономарьова. – Київ : Ґенеза, 2012. – 141 с.
– Боричевський І. О. Формування наскрізного вміння висловлювати власну думку засобами гейміфікації на уроках української мови в 2 класі : кваліфікаційна робота, ступінь вищої освіти магістр / І.О. Боричевський ; науковий керівник – канд. пед. наук, доц. О.А. Павлик. – Кривий Ріг : КДПУ, 2021. – 88 с.
– Синюк Н. Використання механізмів гейміфікації на уроках української мови та літературного читання / Н.Синюк, В.Підгурська // Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. з міжнародною участю наук.-практ. конференції (29 листоп. 2022 р.) / за заг. ред. І. Голубовської. – Житомир, 2023. С. 91-94.

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/14149/Vydahvevych_pedf_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Гейміфікація в навчанні – це процес,3) ролі в грі.
https://smekni.com/a/173963-6/vikoristannya-gor-na-urokakh-ukransko-movi-v-pochatkovikh-klasakh-6/
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14039/1/Karabin_Gameification_educational.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/31.pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5698/1/Магістерська Боричевський 8.12.pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5698/1/Магістерська Боричевський 8.12.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/36042/1/син.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.09.2023 16.47.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.249247 seconds