Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47413  
Альона запитує:
Доброго дня! Чи є література на тему "Побудова та інтеграція єдиного інформаційного простору України в світове інформаційне суспільство"? Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Радимо Вам використати наступні джерела: – Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство виклики та завдання. – Київ : ФОП Клименко 2014. – 212 с.
– Гриценко О. Природа інформаційного суспільства та розвиток світового ринку мас-медіа / О.Гриценко // Вісник Львівського університету. – 2009. – № 32. – С. 214-222.
– Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : монографія / І. В. Арістова; [за заг. ред. О. М. Бандурки]. – Харків : Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 407 с.
– Флюр О. М. Формування світового інформаційного суспільства / О. М. Флюр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – Вип. 40. Ч. ІI – Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С.32-36.
– Флюр О. М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.М.Флюр ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004.
– Васютіна В. Чинники інтеграції України в європейський інформаційний простір / В. Васютіна // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / ред. В.П. Бех. – Київ, 2005. – Вип.49. – С. 158-166.
– Литвиненко О. Інтеграція України у світовий інформаційний простір як невід'ємний чинник цивілізаційного розвитку України / С. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. - Серія : Українознавство. Вип. 16. – С. 66-68.
– Гостинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційний простір / В. Гостинщиков // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 31-35.
– Швець О. В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору / О. В. Швець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Серія "Європейські дослідження" : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 71. (У 2 ч.), Ч. 1 . – С. 140-146.
– Березняк Н. В. Тенденції інтегрування інформаційних ресурсів у глобальний інформаційний простір / Н. В. Березняк, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація : науково-практичний інформаційний журнал. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
– Рибаченко В. Імідж України в українському та світовому інформаційному просторі / В. Рибаченко // Український інформаційний простір / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2013. – № 1: у 2 ч., Ч. 2. – С. 122-130.
– Цимбал І. В. Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні / І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, О. О. Шугалій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, Вип. 20. – С. 80-87.

https://vo.uu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=254079&lang=ru
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/download/244/238
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/22884/Шмаленко-АПФС-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/960/912
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-02/dubov_infsus-31058.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4337/1/Інформаційне суспільство.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_1.pdf
http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-16/Lytvynenko.pdf
http://www.managerhelp.org/hoks-576-1.html
https://mydisser.com/en/catalog/view/12774.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26693/22-Dubas.pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27436/PS_1_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/04/15.pdf
https://rm.coe.int/168044e7c6

.: Розділ: Держава і право :: 28.09.2023 17.36.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 3.318231 seconds