Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47513  
Ольга запитує:
Дякую за попередню допомогу. Наразі потребую списку джерел (не менше 15) для написання наукової роботи за темою "Державна допомога сім?ям з дітьми"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо для опрацювання наступну літературу:
Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / К. В. Бориченко; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2015. — 20 c.
Бурлака О. С. Щодо поняття державної соціальної допомоги як виду соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства [Електронний ресурс] / О. С. Бурлака // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 20. — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_20_29.
Василенко О. М. Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами / О. М. Василенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр.. — 2008. — Вип. 22. — С. 331-336.
Гітіс Т. П. Дослідження сучасного рівня соціального захисту населення в Україні / Т. П. Гітіс, Є. Т. Чемерис, В. І. Антонова, А. С. Носаньова // Екон. вісн. Донбасу. — 2020. — № 1. — С. 116-122.
Доценко І. О. Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — № 3(3). — С. 61-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__13.
Квітко Н. О. Проблемні питання і пропозиції щодо удосконалення державної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / Н. О. Квітко // Наукові праці НДФІ. — 2007. — Вип. 4. — С. 38-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2007_4_6.
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41.
Крімер Б. О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу / Б. О. Крімер // Демографія та соц. економіка. — 2021. — № 1. — С. 19-37.
Кулачок Л. В. Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Л. В. Кулачок ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2003. — 19 с.
Купченко Р. В. Проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги сім’ям при народженні дитини в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Купченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2018. — Вип. 29. — С. 58-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2018_29_10.
Купченко Р. В. Проблемні питання визначення розміру виплати у зв’язку з народженням дитини [Електронний ресурс] / Р. В. Купченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2020. — Вип. 31. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2020_31_15.
Курносенко Л. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми: проблеми і напрями удосконалення [Електронний ресурс] / Л. Курносенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — Вип. 4. — С. 111-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_4_29.
Молоканов Ю. А. Допомога при народженні дитини як інструмент державної сімейної політики в Україні: перспективи вдосконалення [Електронний ресурс] / Ю. А. Молоканов // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2018. — Вип. 3. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_3_12.
Слабкий Г. О. Характеристика інноваційної системи медико-соціальної допомоги дітям до 5 років життя в Україні / Г. О. Слабкий, С. В. Дудник // Україна. Здоров’я нації. — 2021. — № 3. — С. 50-57.
Сокол М. В. Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Прикарпатський юридичний вісник. — 2020. — Вип. 2. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2020_2_15.
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22.
Федірко Н. В. Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / Н. В. Федірко // Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 1. — С. 67-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_1_9.
Якуненко Н. І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи державної соціальної допомоги : моногр. / Н. І. Якуненко, Н. М. Сизранова, Н. А. Кривенко, Е. М. Шелест; НДІ праці і зайнятості населення НАН України. — Київ : СОЦІНФОРМ, 2005. — 114 c.

.: Розділ: Держава і право :: 14.11.2023 18.13.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.371743 seconds