Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: МАР'ЯНА із міста: Новий Стародуб :: Запитання: 47540  
МАР'ЯНА запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію на таке питання "Диференціація навчання за інтересами"
Наша відповідь:
Дєнічєва О. Індивідуалізація та диференціація навчання у процесі розвитку особистості у навчальних закладах Австрії [Електронний ресурс] / О. Дєнічєва // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2018. — Вип. 6. — С. 145–153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2018_6_14
Загородня А. А. Профільне навчання як форма радикальної диференціації освітнього процесу [Електронний ресурс] / А. А. Загородня // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2020. — № 2. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2020_2_4
Загородня А. Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / А. Загородня // Молодь і ринок. — 2018. — № 3. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_3_8
Ілініцька Н. С. До питання диференціації навчання [Електронний ресурс] / Н. С. Ілініцька // Актуальні питання мистецької педагогіки. — 2017. — Вип. 6. — С. 31-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2017_6_8
Колечинцева Т. Проблема диференціації та диференційованого підходу до навчання у дидактиці та методиці фізики [Електронний ресурс] / Т. Колечинцева // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 39(2). — С. 181-185. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_39(2)__33
Олексін Ю. П. Диференціація навчання як один із ключових напрямів оновлення сучасної школи [Електронний ресурс] / Ю. П. Олексін // Імідж сучасного педагога. — 2015. — № 8. — С. 35-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_8_10
Олексін Ю. П. До етапів в історіографії індивідуалізації і диференціації навчання. Періодизація стану наукової формалізації проблеми диференціації навчання [Електронний ресурс] / Ю. П. Олексін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2015. — № 52. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2015_52_3
Ольхова Н. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу навчання у новій українській школі [Електронний ресурс] / Н. Ольхова, Р. Рославець, С. Орлова // Acta paedagogika volynieses. — 2022. — Вип. 2. — С. 116-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_2_18
Пісоцька М. Е. Диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз [Електронний ресурс] / М. Е. Пісоцька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 45. — С. 225-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_45_31
Прокоф’єва М. Ю. Зміст і структура спецкурсу для майбутніх учителів початкових класів "індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" [Електронний ресурс] / М. Ю. Прокоф’єва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 32. — С. 399-402. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_83
Третьякова К. В. Організація самостійної роботи студентів із використанням Internet-ресурсів як засобів диференціації, оптимізації та індивідуалізації навчання [Електронний ресурс] / К. В. Третьякова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2015. — Вип. 11. — С. 82-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2015_11_28
Уруський А. Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / А. Уруський // Молодь і ринок. — 2015. — № 5. — С. 161-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_36
Шевчук Л. М. Індивідуальні особливості учнів як важливий аспект реалізації індивідуального й диференційованого підходів у процесі навчання [Електронний ресурс] / Л. М. Шевчук // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 49(2). — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_49(2)__11
Шевчук Л. Сутність та специфіка поняття "диференціація навчання": інформація для ознайомлення педагогів [Електронний ресурс] / Л. Шевчук // Проблеми сучасного підручника. — 2020. — Вип. 25. — С. 219-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2020_25_21
Шпарик О. М. Проблема диференціації навчання в дослідженнях українських учених та науковців близького зарубіжжя [Електронний ресурс] / О. М. Шпарик // Український педагогічний журнал. — 2015. — № 4. — С. 152-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_20

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.11.2023 10.52.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.2375 seconds