Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Ольга из города: Дніпро :: Вопрос: 47572  
Ольга спрашивает:
Добрий день! Потрібна література за останні 10 років за темою "Формування навичок міжособистісних стосунків дітей з порушенням слуху на уроках фізичного виховання.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Афанасьєв С. Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей із порушенням слуху [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2014. — Вип. 14. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_13.
Бондар О. Сучасні технології корекції порушень координаційних здібностей школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] / О. Бондар, В. Джевага // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 552-556. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkszn_2015_19(1)__107.
Бондар О. Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Бондар, В. Джевага // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2015. — № 2. — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_4.
Випасняк І. П. Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І. П. Випасняк ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 18 с.
Воробель Г. Ефективна реалізація положень концепції Нової української школи для учнів з порушеннями слуху : пошуки й експерименти / Г. Воробель // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2022. — № 2. — С. 73-81.
Демчук С. Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук, І. Випасняк // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2015. — Вип. 17. — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2015_17_25.
Джевага В. Методичні підходи до корекції порушень координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. Джевага // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2016. — № 2. — С. 24-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2016_2_7.
Жук В. Формування слухо-мовленнєвих навичок у дітей з кохлеарними імплантами : теорія і методологія / В. Жук // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2022. — № 2. — С. 15-27.
Колишкін О. В. Вплив засобів адаптивного фізичного виховання на процес корекції рухових порушень учнів із розладами слуху [Електронний ресурс] / О. В. Колишкін // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. — 2008. — Т. 3. — С. 65–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_3_21.
Колядюк С. І. Корекція фізичного розвитку і рухової діяльності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. І. Колядюк // Наука і освіта. — 2015. — № 4. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_4_19.
Кравцова Л. А. Особливості проведення уроку фізичної культури з глухими дітьми [Електронний ресурс] / Л. А. Кравцова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-provedenna-uroku-fizicnoi-kulturi-z-gluhimi-ditmi-232757.html. — Дата звернення 28.12.2023.
Круглик О. П. Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності [Електронний ресурс] / О. П. Круглик // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 111-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__13.
Маслова О. В. Впровадження концепції здоров’яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. В. Маслова // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. — 2020. — № 2. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smed_2020_2_6.
Форостян О. І. Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху як соціальна та психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2015. — Вип. 4. — С. 75-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_4_27.
Шевченко В. М. Значення фізичного виховання для розвитку дошкільників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 26. — С. 266-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_57.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 26.12.2023 17.06.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.444694 seconds