Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Юлія із міста: Вінниця :: Запитання: 47596  
Юлія запитує:
Добрий день. Потрібна література до теми: Предмет і завдання дидактики. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юлія! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бойченко В. В. Дидактичні системи у вищій освіті : навч. посібник / В. В. Бойченко. — Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. — 121 с.
Бонар Й. Роль дидактичних завдань у розвитку дітей молодшого шкільного віку / Й. Бонар // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. техн. Ун-ту «Україна». — Хмельницький, 2012. — № 5. —С. 11-15.
Боровець О. Дидактична компонента у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя / О. Боровець // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закладу «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. —Переяслав-Хмельницький, 2013. —Вип. 28(1). —С. 43-47.
Войтович О. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації міжпредметних зв’язків у педагогічній діяльності / О. Войтович // Нова пед. думка. —2012. — № 3. — С. 137-139.
Ганаба С. Розвиток дидактики в умовах соціокультурних викликів: евристичний потенціал методу storytelling [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — № 3. — С. 30-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2021_3_5.
Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навч. посібник / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. — Дніпропетровськ, 2014. — 416 с.
Голубнича Л. О. Предмет дидактики: аналіз визначень науковцями другої половини ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. О. Голубнича // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 84(1). — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_84(1)__11.
Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: навч. посібник / В. П. Максименко. — Хмельницький: ХмЦНП, 2013. — 222 с.
Малафіїк І. В. Дидактика: навчальний посібник / І. В. Малафіїк. — Київ : Кондор, 2005. — 397 с.
Онопа B. М. Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів [Електронний ресурс] / B. М. Онопа // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2012. — Вип. 34. — С. 295-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_34_42.
Остапенко Т. М. Методика викладання як головна ланка дидактики і навчальний предмет [Електронний ресурс] / Т. М. Остапенко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 246–251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_38.
Пащенко М. І. Педагогіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. — Умань : Жовтий О.О., 2012. — 269 c.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. — Київ : Генеза, 1999. — 366 c.
Староста В. Навчальне завдання як поняття дидактики [Електронний ресурс] / В. Староста // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 21. — С. 185-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_64.
Таран О. М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С. Русової : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. М. Таран ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2003. — 20 с.
Фізеші О. Й. Особливості викладання дидактики в системі підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / О. Й. Фізеші // Інноваційна педагогіка. —2020. —Вип. 26. —С. 24-27. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_26_6.
Черняк С. Г. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / С. Г. Черняк, О. С. Рябуха. —Київ : Академперіодика, 2012. —230 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.01.2024 15.51.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.269336 seconds