Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 47600  
Анна запитує:
Мене цікавить проблема психолого-педагогічного супроводу. Я хочу простежити генезу цього явища: як зі сфери психології (психологічний супровід) це поняття перейшло і у сферу педагогіки, зараз, скоріше, є актуальним для освіти осіб з особливими потребами. Чи не порадите алгоритм пошуку? Як віднайти, коли в українській психології та педагогіці з'явліється це поняття? Дякую за відповідь
Наша відповідь:
Алексєєва Н. Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: поняття та зміст [Електронний ресурс] / Н. Алексєєва // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 45(1). — С. 148-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_45(1)__26
Афузова Г. В. Організація психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних загальноосвітніх закладах [Електронний ресурс] / Г. В. Афузова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. — 2017. — № 2. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2017_2_4
Гапочка Я. О. Теоретико-методологічні засади концепції взаємодії учасників команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Я. О. Гапочка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2022. — Т. 33(72), № 6. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2022_33(72)_6_11
Дасюк Ж. Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об'єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи [Електронний ресурс] / Ж. Дасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 32-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2018_1_9
Двіжона В. М. Модель психолого-педагогічного супроводу учнів початкових класів із мовленнєвими порушеннями в загальноосвітній школі міста Києва з інклюзивною формою навчання [Електронний ресурс] / В. М. Двіжона // Молодий вчений. — 2020. — № 10(1). — С. 117-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(1)__27
Дегтяр Г. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивній освіті [Електронний ресурс] / Г. В. Дегтяр // Таврійський вісник освіти. — 2015. - № 1. — С. 250-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_44
Іванова В. В. Сучасний стан проблеми психолого-педагогічного супроводу соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Іванова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 249-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_2_76
Кельнер С. C. Модель психолого-педагогічного супроводу формування цілісності особистості у процесі профільного навчання [Електронний ресурс] / С. C. Кельнер // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2015. — Вип. 44. — С. 208-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_41
Ковальчук З. Психологічний супровід позашкільної освіти як чинник успішної педагогічної взаємодії [Електронний ресурс] / З. Ковальчук // Молодь і ринок. — 2013. — № 6. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_6_15
Лялюк Г. Модель психологічного супроводу становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Г. Лялюк // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 39. — С. 105–113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2016_39_13
Піонтковський-Вихватень Б. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Б. Піонтковський-Вихватень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 1. — С. 54-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_1_8
Помиткін Е. О. Психолого-педагогічний супровід духовно-культурного виховання особистості у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Е. О. Помиткін, Л. В. Помиткіна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 2. — С. 153-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_2_17
Сасіна І. О. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / І. О. Сасіна, Т. М. Гребенюк // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 177-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(2)__20
Семененко І. Є. Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / І. Є. Семененко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2013. — Вип. 29. — С. 346-351. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_29_57
Скрипник Т. В. Алгоритм психолого-педагогічного супроводу учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипник, О. В. Мартинчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 2. — С. 163-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_2_31
Соколова Г. Б. Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2017. — Т. 22, Вип. 4. — С. 73-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2017_22_4_10
Супрун М. Інтегративна парадигма як методологічний орієнтир психолого-педагогічного супроводу [Електронний ресурс] / М. Супрун // Психологія і особистість. — 2018. — № 1. — С. 203-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psios_2018_1_20
Чобанян А. Актуалізація соціального партнерства у процесі психолого-педагогічного супроводу: понятійно-категоріальний аспект [Електронний ресурс] / А. Чобанян // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_4_8
Шевчишена О. В. Особливості психолого-педагогічного супроводу особистості обдарованої дитини у системі сучасної шкільної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Шевчишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 5. — С. 125-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_5_26

.: Розділ: Освіта :: 22.01.2024 14.33.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.246398 seconds